Zróżnicowanie pszczół – różnice i podobieństwa

Rodzina Apidae to przede wszystkim: pszczoły miodne, trzmiele, pszczoły bezżądłowe, murarki, miesierki.

Pszczoły miodne tworzą duże rodziny z pojedynczą królową. Królowa składa jaja którymi opiekują się robotnice. Po okresie 21 dni od złożenia wylęgają się młode. Wielkość rodziny to około 10-60 tys osobników. Pszczoły miodne produkują miód. Gniazda są wysoko zorganizowane. Gniazda zbudowane są z wosku wydzielanego przez robotnice. Nektar i pyłek pszczoły przechowują na zimę. Komercyjnie zapylają uprawy i produkują miód.

 

Trzmiele charakteryzuje samotna królowa zanim zbuduje gniazdo, tworzone są kolonie z pojedynczą królową o społecznej strukturze. Robotnice mogą składać jaja z których wylęgają się samce. Rodzina liczy około 2 tys osobników. Trzmiele nie mają preferencji co do pyłku. Nie produkują miodu ale przechowują nektar. Gniazdo stosunkowo niezorganizowane. Komórki z wosku budowane są pod ziemią, w gęstej trawie. Jeśli chodzi o przechowywanie nektaru i pyłku to kwestia zapasów na kilka dni . Rodziny z reguły nie zimują. Zastosowanie komercyjne to zapylanie pomidorów, krzewów jagodowych oraz upraw szklarniowych.

 

Pszczoły bezżądłowe charakteryzuje wychów królowej łączony  z konstrukcją nowego gniazda, do którego przeprowadza się młoda królowa. Dojrzałe osobniki dostarczają żywność. Kolonie liczą od 500 tys. do 80. tys. osobników. Brak specjalizacji na preferowany pyłek. Produkują miód. Budują gniazda z wosku i żywicy roślinnej w wydrążonych pniach drzew lub pod ziemią, w szczelinach murów lub miejscach stworzonych przez człowieka. Przechowują pyłek i miód.

 

Murarka każda samica jest płodna i może zbudować gniazdo. Samice żyją krótko i kopulują z samcami tuz po wyjściu z kokonów. Samice składają jaja w komórkach gniazdowych. Poczwarki zimują. Wielkość rodzin nie dotyczy. Nie ma preferencji na specyfikę pyłku. Wykorzystują trzciny i wolne przestrzenie wąskie.Wykorzystywane są do poprawy zapylania owoców. Nie produkują miodu.

 

Miesierki to samotnice, każda samica składa jajo w komórce gniazdowej. Tworzą zapasy nektaru i pyłku  a następnie zasklepiają komórkę aby utworzyć następną. Po przepoczwarzeniu samce pojawiają się pierwsze i giną krótko po godach, natomiast samice rozpoczynają budowę nowych gniazd. Nie produkują miodu. Wykorzystują ścięte liście roślin do budowy. Gromadzą zapasy dla larw. Wydajni zapylacze  marchwi i poszczególnych owoców.

 

źródło: Bayer Beenow 2019

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.