w

Zmiana kursu w Zielonym Ładzie?

FOTO: www.istockphoto.com

Zmiana kursu w Zielonym Ładzie? Protesty rolników przynoszą efekty

W obliczu rosnących protestów rolników w całej Europie, Komisja Europejska wydaje się zmieniać swoje podejście do Zielonego Ładu. Obserwujemy wycofywanie się z niektórych założeń, takich jak:

  • Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin: KE rezygnuje z planów całkowitego zakazu pestycydów i herbicydów, stawiając na bardziej zrównoważone ich stosowanie.
  • Ograniczenie nawożenia: Plany nawozowe zostaną złagodzone, z uwzględnieniem specyfiki różnych regionów i upraw.
  • Obowiązkowe ugorowanie: KE rozważa odejście od tego pomysłu, dając rolnikom większą swobodę w zarządzaniu ziemią.

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP i Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, komentuje:

„W wyniku protestów rolników w całej Europie, widzimy, że Komisja Europejska dokonuje pewnego zwrotu w swojej polityce dotyczącego Zielonego Ładu. Widzimy wycofywanie się z niektórych założeń, co jest pozytywnym sygnałem dla rolników. Pod tym względem widzimy wyraźne zapowiedzi.”

Zmiana podejścia KE to efekt nie tylko protestów, ale również rosnących obaw o bezpieczeństwo żywnościowe. Wojna w Ukrainie i związane z nią perturbacje na rynku rolnym uwidoczniły, jak ważne jest zapewnienie stabilnej produkcji żywności.

Należy jednak pamiętać, że Zielony Ład to wciąż priorytet dla KE. Celem jest stworzenie bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa. Wycofanie się z niektórych założeń nie oznacza rezygnacji z całych reform.

Ważne będzie, aby w dalszym dialogu KE z rolnikami wypracować rozwiązania, które zapewnią zarówno ochronę środowiska, jak i bezpieczeństwo żywnościowe.

UDOSTĘPNIJ

Dane statystyczne dotyczące importu malin i koncentratu jabłkowego z Ukrainy

Grupa Azoty: odnotowaliśmy wyższe zapotrzebowanie na nawozy