w

Grupa Azoty: odnotowaliśmy wyższe zapotrzebowanie na nawozy

Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem stycznia – szacunkowe wolumeny za luty to 252 tys. ton w porównaniu do 199 tys. ton za styczeń. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów wieloskładnikowych – w lutym szacunkowe poziomy to 57 tys. ton względem 48 tys. ton w styczniu. Z kolei w przypadku nawozów specjalistycznych szacunkowe poziomy produkcji w lutym to 26 tys. ton w porównaniu do 25 tys. ton w styczniu. Istotny wzrost produkcji Grupa odnotowała w obszarze mocznika – 80 tys. ton w lutym w porównaniu do 48 tys. ton w styczniu.

Wzrosły również nieznacznie poziomy produkcji w Pigmentach, tj. 2 tys. ton w lutym względem 1 tys. ton w styczniu oraz w OXO – 13 tys. ton w lutym w porównaniu do 11 tys. ton w styczniu. W Poliamidzie szacunkowa produkcja została utrzymana na niezmienionym poziomie – 8 tys. ton.

Odbicie w szacunkowych wolumenach produkcyjnych za luty w przypadku nawozów wskazuje, że odnotowaliśmy wyższe zapotrzebowanie na nawozy od naszej autoryzowanej sieci dystrybucji w kontekście zbliżającego się sezonu nawozowego i terminów aplikacji. Można więc powiedzieć, że obserwowane wzrosty to efekt w dużej mierze czynników zewnętrznych. Aby mówić o długoterminowej rentownej produkcji, niezbędne jest wdrożenie odpowiednich działań optymalizujących i to nasz cel na najbliższe miesiące – mówi Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki.

UDOSTĘPNIJ

Zmiana kursu w Zielonym Ładzie?

UWAGA! Wegetacja ruszy z impetem.