w ,

Zezwolenie na kaptan wygasa 31 lipca 2024 roku

FOTO: www.istockphoto.com

Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie dalszego stosowania substancji czynnej kaptan.

W ostatnich dniach omawiana była propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozszerzenia zatwierdzenia kaptanu z jednoczesnym ograniczeniem jego użycia do szklarni stałych. Wniosek ten nie uzyskał wystarczającego poparcia państw członkowskich i nie został poddany głosowaniu.

Komisja Europejska musi teraz przedstawić nowy wniosek, który będzie akceptowalny dla większości państw członkowskich. Obecne zezwolenie wygasa 31 lipca 2024 roku. 

Przewodniczący NFO Ron Mulders ostrzega w dzienniku NOS Radio 1 Journaal o potencjalnie dramatycznych konsekwencjach zakazu stosowania kaptanu w sadach:

„Jeśli nie będziemy mogli używać kaptanu, będzie to miało dość dramatyczne konsekwencje dla zbiorów. Uprawa jabłek i gruszek może stać się nieopłacalna.”

Sytuacja jest więc napięta i dalszy rozwój wydarzeń będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości sadownictwa w Europie.

źródło: nfofruit.nl

UDOSTĘPNIJ

Uruchomienie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat

Murarka ogrodowa na stałe zagościła w gospodarstwie Agronom Berries