w

Uruchomienie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz pismem z dnia 20 marca 2024 r., wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z wnioskiem o natychmiastowe uruchomienie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat, które pozwoliłby na utrzymanie stabilności produkcji naszych gospodarstw.

W obliczu skutków pandemii COVID-19 oraz agresji rosyjskiej na Ukrainie, rolnicy znajdują się w sytuacji wymagającej natychmiastowego wsparcia finansowego. Jednym z najpilniejszych problemów, z którymi się borykają, jest zadłużenie. Wielu posiada różnorodne kredyty i pożyczki, co prowadzi do skomplikowanej sytuacji finansowej.

Poprzez konsolidację istniejących zobowiązań finansowych w jedną spłatę, rolnicy będą mogli skorzystać z korzyści związanych z obniżeniem stóp procentowych oraz uproszczeniem procesu spłaty.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

„Szaleńcza” ucieczka traktorzysty 

Zezwolenie na kaptan wygasa 31 lipca 2024 roku