Zero pozostałości a MRL w sadzie! Kiedy wykonać zabieg…

Chemia którą stosujemy powinna być traktowana jako dobrodziejstwo pozwalające wyżywić ludzi ale zarówno być stosowana odpowiedzialnie dlatego też czy wiecie co oznacza magiczny skrót MRL?

Maximum Residue Limit (pl. Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pozostałości) czyli wytyczne dotyczące stężeń po stosowaniu preparatów chemicznych w owocach.

Kilka lat temu sieci handlowe stworzyły swoje wewnętrze standardy czyli normy, które są bardziej restrykcyjne okazuję się niż MRL!  Powód był jeden – zdrowsza żywność! Dosyć nie dawno mieliśmy bardzo głośną sprawę  sieci handlowej LIDL, który narzucił Polskim dostawcom dodatkowe normy w postaci 33% dopuszczalnych norm MRL. Niektóre sieci handlowe oprócz poziomu pozostałości zamieszczają ilość tych pozostałości np.  tylko dwie substancje mogą być dopuszczone. Struktury norm i wytycznych są poszczególne dla różnych sieci handlowych.

Skąd wziął się taki trend?

Nasi sąsiedzi z zachodniej granicy – Niemcy, są bardzo restrykcyjni jeśli chodzi o pozostałości w owocach i warzywach. Oczywiście nasz kraj nie jest dużym eksporterem do Niemiec ale to co się stało na rynku Niemieckim miało ogromny wpływ na cały rynek Europejski. Każdy z nas chce jeść zdrowe owoce z jak najmniejszą ilością pozostałości  – Polscy sadownicy już od 2016 roku bardzo mocno idą w kierunku jak najmniejszej ilości i wielkości pozostałości a wręcz zero pozostałości. MRL – to poziom który nie może być przekroczony.

Na dzień dzisiejszy jeśli sadownik stosuje  preparaty się wdg. zaleceń oraz etykiety nie ma wykrywalnych pozostałości ponad poziom MRL. Jeśli natomiast planujecie swoje jabłka wysyłać dalej warto aby tych pozostałości było jak najmniej (2-3) oraz w jak najmniejszym stopniu wykrywalne. Pamiętajmy jednak, że technologia się wciąż rozwija  i może być sytuacja, że kiedyś te pozostałości będą wykrywalne na minimalnym poziomie poprzez nowsze rozwiązania technologiczne.

Przykłady stosowania preparatów w sadzie jabłoniowym MRL oraz zero pozostałości:

KAPTAN 80 WG – stosując preparat w uprawie ziarnkowej 140 dni przed planowanym zbiorem (zabieg wykonany w czerwcu) nie pozostawia pozostałości podczas zbiorów.

REGALIS  preparat stosując  55 dni przed  zbiorem w uprawach ziarnkowych jest zgodny z prawem, natomiast stosując go ostatni raz  w kwitnienie lub przed kwitnieniem, nie pozostawi pozostałości.

FABAN I MYTHOS – 56 dni przez zbiorem w uprawach ziarnkowych pozostałości będą poniżej MRL, 115 dni przed zbiorem pozostałości będą poniżej wykrywalności MRL.

SERCADIS – 35 dni przed zbiorem w uprawach ziarnkowych pozostałości będą poniżej 33% dopuszczonych MRL.  Zabieg wykonany 90 dni przed zbiorem w uprawach ziarnkowych pozostałości będą nie wykrywalne.

DELAN WG – przy zastosowaniu produktu 42 dni przed zbiorem w uprawach ziarnowych pozostałości będą poniżej dopuszczalnych w MRL natomiast przy zastosowaniu 120 dni przed zbiorem w uprawie ziarnkowej nie pozostawi pozostałości.

DELAN PRO – przy zastosowaniu produktu w uprawie ziarnkowej 35 dni przed zbiorem będą pozostałości  poniżej MRL natomiast przy stosowaniu produktu 120 dni przez zbiorem w uparwie ziarnkowej nie będziemy mieć pozostałości.

Ważne! Tak to prawda, że fosforyny pozostają w roślinie, lecz przechodzą i  degradują się one z roku na rok – natomiast nie przekroczą MRL.

Ważne! Pamiętajmy jeszcze również, iż w sezonie letnim kiedy mamy bardzo gorące warunki i suche dithianon lepiej się rozkłada. Stosując wdg. Zaleceń produkt dithianion będziemy spełniać wymagania najbardziej restrykcyjnego hipermarketu jakim jest LIDL.

*Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.