w

Zatrudniał nielegalnie 89 cudzoziemców! Grzywna do 30 000 złotych…

Na 92 obcokrajowców skontrolowanych w przedsiębiorstwie rolnym w powiecie ostrowieckim, 89 nielegalnie powierzono wykonywanie pracy – wynika z kontroli przeprowadzonej w tym tygodniu przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Czynności kontrolne prowadzone były wobec 92 cudzoziemców. Stwierdzono, iż prezes zarządu firmy powierzył nielegalne wykonywanie pracy 89 cudzoziemcom.Cudzoziemcy pracowali na warunkach niezgodnych z oświadczeniami o powierzeniu pracy, tym samym bez odpowiedniego zezwolenia na pracę – wypełniając przesłanki art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Podczas czynności kontrolnych wykazano również, że 88 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Gruzji wykonywało nielegalnie pracę na rzecz firmy zajmującej się przetwórstwem rolno-spożywczym. Wobec cudzoziemców zostaną przeprowadzone czynności zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dodatkowo stwierdzono, że prezes zarządu nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu, czy też niepodjęciu pracy przez 90 cudzoziemców. Tym samym nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 88 z ust. 13 wspomnianej powyżej ustawy.

W stosunku do nieuczciwego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom przewidziana jest kara grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.

źródło: www.karpacki.strazgraniczna.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

Indie (Sikkim): Zakazał importu wszelkich pestycydów, herbicydów i syntetycznych nawozów…

Spotkanie Truskawkowe – Co ciekawego się dowiedzieliśmy?