w

Zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. – za nami pierwszy dzień wypłat

Zgodnie z zapowiedziami 16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Potrwa do końca listopada. Dotychczas na konta rolników trafiło z tego tytułu ponad 167 mln zł.

Do tej pory płatności w ramach dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego na kwotę ponad 117 mln zł otrzymało blisko 28 tys. rolników. Z kolei 50 mln zł wynosi suma zaliczek, które w ramach płatności ONW trafiły na konta 38,6 tys. gospodarzy. Dla pozostałych rolników proces naliczania płatności zaliczkowych jest w toku. Ich wypłata zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Warto przypomnieć, że środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70 proc. oraz na poczet płatności ONW w wysokości 85 proc. Zaliczki otrzymają rolnicy spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Premie dla młodych rolników – wydłużony nabór wniosków

20 października – ostatni dzień naboru dla sadowników, producentów truskawek i plantatorów krzewów owocowych poszkodowanych przez przymrozki, grad i huragan