w ,

20 października – ostatni dzień naboru dla sadowników, producentów truskawek i plantatorów krzewów owocowych poszkodowanych przez przymrozki, grad i huragan

Tylko do 20 października 2023 r. o wsparcie mogą się ubiegać poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych właściciele gospodarstw sadowniczych, plantacji truskawek lub krzewów owocowych. Wnioski można składać bezpośrednio w biurach powiatowych Agencji, wysyłać drogą pocztową, a także przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Z dofinansowania mogą skorzystać producenci rolni, w gospodarstwach należących do których w 2023 r. przymrozki wiosenne, huragan lub grad spowodowały straty na co najmniej 70 proc. powierzchni sadów, upraw krzewów owocowych i truskawek. Warto wiedzieć, że jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 5 ubiegłych lat (z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej), wsparcie będzie przyznawane w ramach pomocy de minimis. Natomiast w przypadku strat, które wynoszą powyżej 30 proc. obliczanej na tej samej zasadzie średniej rocznej produkcji, pomoc będzie udzielana poza formułą de minimis.

By obliczyć wysokość dofinansowania, należy pomnożyć deklarowaną przez rolnika we wniosku powierzchnię upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawkę pomocy:

– 2,5 tys. zł – w przypadku upraw krzewów owocowych i truskawek;

– 5 tys. zł – jeśli chodzi o sady.

Jedno gospodarstwo nie może jednak otrzymać wsparcia przekraczającego równowartość 15 tys. euro. Co istotne, w przypadku rolników, którzy nie ubezpieczyli co najmniej połowy upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk), kwota pomocy będzie pomniejszana o 50 proc.

Producenci truskawek i plantatorzy krzewów owocowych – Więcej informacji i wniosek – otwórz

Sadownicy – Więcej informacji i wniosek – otwórz

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. – za nami pierwszy dzień wypłat

Dynia ozdobna czy jadalna?