w

Wzmocnienie kontroli na granicach produktów z Ukrainy

W miniony weekend członkowie kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęli kontrole na przejściach granicznych. – Potwierdza się nadmierny import na polski rynek cukru, oleju i przetworów zbożowych takich jak mąki, śruty zbożowe, szczególnie kukurydziane – podkreślił minister Czesław Siekierski i zapowiedział wzmocnienie kontroli oraz jeszcze większą aktywizację pracy inspekcji.

Inspekcja importu produktów z Ukrainy

Minister Czesław Siekierski wizytował przejścia graniczne w Korczowej, Medyce i Hrebennem, w ramach inspekcji importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

– Nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy, niespełniających wymogów produkcyjnych obowiązujących w UE, zagraża konkurencyjności polskiego rolnictwa – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister wyraził zaniepokojenie tym, że końcowymi odbiorcami wielu transportów są kraje bałtyckie Litwa i Łotwa, ponieważ można przypuszczać, że towary do nich przewożone trafią z powrotem do Polski.

– Przez wysoki eksport towarów z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej jesteśmy wypierani z unijnych rynków – przypomniał minister Siekierski .

Szef resortu rolnictwa zauważył, że w kontekście sytuacji na rynku drobiu niepokoi duży eksport jednodniowych kurczaków z krajów Unii Europejskiej do Ukrainy. – Potrzeba pogłębionych analiz w oparciu o szczegółowe dane – powiedział minister Siekierski.

Wzmocnienie kontroli na granicach

Na przejściu granicznym w Medyce minister Czesław Siekierski rozmawiał z rolnikami – przedstawicielami stowarzyszenia „Oszukana Wieś”, o wzmocnieniu kontroli na granicach.

– Jesteśmy na stacji przeładunkowej w Medyce. To tutaj przyjeżdżają pociągi ze zbożem, cukrem i innymi towarami, a także towarami przemysłowymi z Ukrainy. Później towary te albo jadą dalej tranzytem, albo są przeładowywane i wywożone w kierunku Niemiec i polskich portów, a część trafia na rynek polski – powiedział minister Czesław Siekierski.

Podczas wizyty na przejściu granicznym w Hrebennem minister Siekierski poinformował, że w wyniku przeprowadzonych kontroli wykazano konieczność wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej na granicach. Minister zapowiedział intensyfikację kontroli i większą aktywizację pracy inspekcji.

– Potrzeba tam zatrudnienia dodatkowych lekarzy weterynarii. Potwierdza się też nadmierny import na polski rynek cukru, oleju i przetworów zbożowych takich jak mąki, śruty zbożowe, szczególnie kukurydziane – podkreślił minister Siekierski.

Sekretarz stanu Michał Kołodziejczak w sobotę był na granicy w Hrubieszowie, a w niedzielę w Dorohusku. – Polska granica będzie szczelna, jak nigdy dotąd – zapowiedział wiceminister Kołodziejczak.

– Dzisiejsze kontrole na granicy są efektem konkretnych wytycznych – zero tolerancji dla jakichkolwiek nieprawidłowości. Będę stał na straży polskich rolników i produkcji polskiej żywności – dodał wiceminister Kołodziejczak.

Sekretarz stanu Stefan Krajewski od wczesnych godzin porannych kontrolował drogowe i kolejowe przejścia graniczne w Koroszczynach, Terespolu i Małaszewiczach.

– Służby działają, ale podejmiemy odpowiednie kroki, żeby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność tych działań – poinformował wiceminister Krajewski i podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest dla nas najważniejsze.

UDOSTĘPNIJ

Protest rolników 9 lutego 2024. MAPA STRAJKÓW!

KPO: Małe przetwórstwo – ostatni moment na złożenie wniosku