w ,

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskieza podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2024 r. wynosi 160,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2024 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r., za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Materiały

Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika czerwiec 2024
pomocnik​_czerwiec​_2024​_r.xlsx 0.01MB
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika maj 2024
pomocnik​_maj​_2024​_r.xlsx 0.01MB
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika kwiecień 2024
pomocnik​_kwiecień​_2024​_r.xlsx 0.01MB
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika marzec 2024
pomocnik​_rolnika​_marzec​_2024​_wysokość​_składek.xlsx 0.01MB
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika luty 2024
pomocnik​_rolnika​_luty​_2024​_wysokość​_składek.xlsx 0.01MB
Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika styczeń 2024
pomocnik​_rolnika​_styczen​_2024​_wysokość​_składek.xlsx 0.01MB

UDOSTĘPNIJ

Czy będzie wznowienie Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie?

Czy rolnicy powinni być karani za hałas w nocy? Wreszcie będą mogli pracować w nocy?