w , ,

Czy rolnicy powinni być karani za hałas w nocy? Wreszcie będą mogli pracować w nocy?

Hałas nocnego imprezowania nie przeszkadza, praca rolnika już tak. Obecnie rolnicy mogą być karani za wykonywanie swojej pracy w godzinach nocnych. Absurd goni absurd. Na szczęście pojawiła się możliwość zmiany prawa. Projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń zakłada, że rolników nie będzie można karać mandatami za zakłócanie ciszy nocnej pracami gospodarczymi. Prace te nie są wybrykiem, a koniecznością.

Projekt zmian trafił do Sejmu i będzie procedowany podczas posiedzenia zaplanowanego na 6-8 marca 2024 roku. To szansa na ukrócenie absurdalnej sytuacji i docenienie ciężkiej pracy rolników, którzy dbają o nasze stoły.

Polskie prawo w kodeksie wykroczeń (art. 51) zabrania zakłócania spokoju lub wywoływania zgorszenia w miejscu publicznym. Za tego typu wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Portal Prawo.pl wyjaśnia, że do art. 51 kodeksu wykroczeń posłowie chcą dodać nowy paragraf:

 Nie popełnia wykroczenia, kto czyn popełnia w związku z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy wreszcie będą mogli pracować w nocy?

Projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń ma na celu uniemożliwienie karania rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie. Do tej pory takie sytuacje były traktowane jako zakłócanie ciszy nocnej, co prowadziło do konfliktów z mieszkańcami wsi, którzy nie zajmują się rolnictwem.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

Celem niniejszego projektu jest wyeliminowanie karania mandatami rolników za zakłócanie ciszy nocnej pracami gospodarczymi, ponieważ nie jest to wybryk, a konieczność.

Problem narasta

Wiele wsi traci swój rolniczy charakter i staje się sypialnią lub miejscem rekreacji dla osób niezwiązanych z rolnictwem. To z kolei prowadzi do konfliktów z rolnikami, którzy często pracują w godzinach nocnych, np. podczas zbiorów. Hałas maszyn rolniczych czy odgłosy zwierząt gospodarskich mogą być uciążliwe dla mieszkańców, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego otoczenia. W efekcie dochodzi do interwencji policji i karania rolników mandatami.

Nowelizacja ma na celu rozwiązanie tego problemu. Rolnicy będą mogli swobodnie pracować w nocy, bez obawy o kary.

Czym innym jest zakłócanie spokoju nocnego przez naganne zachowanie w postaci np. krzyku, a zachowanie polegające na konieczności dokończenia zbierania płodów rolnych bez narażania się na znaczne straty. Zależy nam na niekaraniu tylko tych rolników, którzy z przyczyn obiektywnie uzasadnionych prowadzą prace polowe w porze nocnej, które z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania oraz charakteru rodzaju uprawy nie mogą być przerwane bez narażania się na znaczne straty” – tłumaczy, cytowany przez Prawo.pl, Piotr Walkowski, prezes Izby Rolniczej.

Jak podsumowuje Prawo.pl, proponowana zmiana ustawy jest więc wyrazem podejścia, że wieś jest w pierwszej kolejności miejscem produkcji żywności, dlatego też rolnik, prowadząc prace gospodarskie w godzinach nocnych, nie może być za to karany. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa, a rolnik nie powinien być karany za to, że wykonuje pracę w gospodarstwie.

 https://www.prawo.pl/prawo/mandaty-za-halas-noca-na-wsi-zniesiony,525708.html

UDOSTĘPNIJ

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.

Wypalanie traw grozi utratą dopłat