w

Wizyta Henryka Kowalczyka w województwie lubelskim

Podczas swojej wizyty w województwie lubelskim wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk odwiedził tamtejsze zakłady przetwórstwa chmielu oraz ważne dla rolnictwa instytucje. Ponadto spotkał się z plantatorami chmielu.

Suchodoły

Szef resortu rolnictwa złożył wizytę w nieczynnym od pewnego czasu zakładzie SCF Natural Sp. z o.o., który produkował wysokiej jakości granulaty i ekstrakty chmielowe. Spółka zajmowała się kontraktacją, skupem chmielu, jego przetwórstwem i sprzedażą.

– Polityka Krajowej Grupy Spożywczej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom plantatorów chmielu i również ten zakład będzie nabyty przez nią od Grupy Azoty – zapowiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że jest już wstępne porozumienie między tymi dwiema spółkami Skarbu Państwa i obecnie trwają szczegółowe ustalenia biznesowe.

– Mam nadzieję, że wkrótce ten zakład ożyje i wznowi skup chmielu oraz produkcję granulatu – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Dodał, że są zabezpieczone środki finansowe dla Krajowej Grupy Spożywczej również na skup chmielu. Wicepremier podkreślił, że działalność tego nowoczesnego zakładu będzie odbudowana i zostanie uruchomiona produkcja.

– Mam nadzieję, że rolnicy mający jeszcze zapasy pozakontraktowe będą mogli już od przyszłego tygodnia przywieźć i sprzedać surowiec– powiedział szef resortu rolnictwa.

W wizycie w SCF Natural Sp. z o.o. towarzyszyli wicepremierowi prezesi: Grupy Azoty Jacek Janiszek i Polskiego Związku Producentów Chmielu Jan Madej.

Puławy

Przebywający w województwie lubelskim wicepremier Henryk Kowalczyk złożył również wizytę w Puławach. Tam odwiedził: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Wilków

W godzinach popołudniowych szef resortu rolnictwa w szkole podstawowej w Wilkowie spotkał się z plantatorami chmielu. Podczas tego spotkania plantatorzy mieli możliwość zapoznania się z  prezentacją dotyczącą wsparcia tego sektora w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Sektor chmielu w Polsce

Polska jest drugim pod względem powierzchni uprawy oraz trzecim pod względem wielkości produkcji producentem chmielu w Unii Europejskiej. Około 90 proc. powierzchni upraw chmielu jest zlokalizowanych w woj. lubelskim.

W latach 2020 i 2021 znacząco spadł poziom skupu chmielu oraz jego ceny w stosunku do lat poprzednich, przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów produkcji. Uwarunkowania rynkowe w browarnictwie były w ostatnim czasie determinowane przez skutki pandemii COVID-19 i wojnę w Ukrainie, które powodują wzrost ryzyka handlowego po stronie plantatorów w kontekście dochodów.

Sektor ten otrzymuje wsparcie krajowe oraz z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 r. sektor chmielu w Polsce otrzymał wsparcie w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Od 2015 r. w ramach systemu płatności bezpośrednich sektor chmielu jest wspierany za pomocą tzw. dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją. W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023–2027 uwzględniono sektor chmielu na liście sektorów, do których będzie przyznawane wsparcie związane z produkcją na takich samych zasadach jak obecnie. Do upraw chmielu jest przyznawana również jednolita płatność obszarowa.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór wniosków

Starcie Michała Kołodziejczaka z Henrykiem Kowalczykiem w województwie lubelskim.