w

Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z przewodniczącym Agrounii Michałem Kołodziejczakiem

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z przewodniczącym Agrounii Michałem Kołodziejczakiem.

💬 Mam nadzieję, że wszystkim nam zależy na poprawie stanu rolnictwa. Ważna jest współpraca na zasadzie rozmów, diagnozy sytuacji i oceny propozycji – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

💬 Naszym celem jest, aby w Polsce była dostępna dla wszystkich polska, bezpieczna żywność – podkreślił przewodniczący Michał Kołodziejczak.

W trakcie spotkania poruszono kilka bieżących problemów. Jeden z nich dotyczył kwestii terminów używania nawozów naturalnych. Zwracano uwagę, że nie powinno być sztywnego terminu, jak to wynika z dyrektywy azotanowej, lecz powinno być odniesienie do konkretnych warunków pogodowych.

Kolejnym problemem podnoszonym przez przedstawicieli Agrounii były sprawy związane z koniecznością utrzymania stad zarodowych trzody chlewnej i odbudowy jej pogłowia.

Przewodniczący Michał Kołodziejczak zwrócił również uwagę na reprezentatywność związków zawodowych i konieczność uporządkowania w tym kontekście polskiej sceny związkowej.

Inne omawiane tematy dotyczyły:
✅ funduszy promocji,
✅planów bioasekuracyjnych,
✅ holdingu spożywczego,
✅ importu.

Mimo początkowego napięcia rozmowy przebiegały konstruktywnie –podsumował dzisiejsze spotkanie wicepremier Henryk Kowalczyk i dodał, że za miesiąc odbędzie się kolejne, aby omówić, co udało się zrobić przez ten czas.

Nie było dobrej woli – do dzisiaj – powiedział na zakończenie rozmowy przewodniczący Michał Kołodziejczak.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaprosił przewodniczącego Michała Kołodziejczaka do wspólnych prac na rzecz polskiego rolnictwa w ramach Porozumienia Rolniczego.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowy system ubezpieczeń upraw rolnych

Stosowanie nawozów naturalnych możliwe do 30 listopada