w ,

Większe wsparcie na ochronę wód przed azotanami

Do 150 tys. zł na beneficjenta zwiększona została stawka wsparcia na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, PROW 2014 – 2020.

Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wprowadzone zmienionym rozporządzeniem regulacje wprowadzają:

  1. Podniesienie poziomu pomocy przewidzianej na beneficjenta i na gospodarstwo ze 100 tys. zł na 150 tys. zł.
  2. Usprawnienie procesu przyznawania pomocy i rozliczania operacji przez wprowadzenie nowej formy pomocy, tj. standardowych stawek jednostkowych na budowę zbiorników i płyt do przechowywania nawozów naturalnych.
  3. Zmiany zapewniające implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie C-545/17 Pawlak dotyczące świadczenia usług pocztowych.

Ze zwiększonego limitu mogą skorzystać:
rolnicy, który złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz
beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Bliższe informacje:

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z pomocy znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/arimr/limit-na-inwestycje-chroniace-wody-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych-zwiekszony-do-150-tys-zl–zobacz-kto-moze-skorzystac-i-co-nalezy-zrobic

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

KUBOTA M5072 do sadu i pod folię ! Relacja ze spotkania w okolicach Potworowa.

Wyższe ceny paliw po 1 stycznia na stacjach ?