w ,

WAŻNE informacje dotyczące szkoleń „chemizacyjnych”!

W związku z licznymi pytaniami o szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (kursy chemizacyjne) informuję, że w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się stosowanie środków ochrony roślin (w tym ich zakup), sprzedaż tych preparatów, jak i prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony roślin, przez osoby, które nie dopełniły obowiązku ukończenia stosownego szkolenia.

Powyższe, dotyczy wszystkich rolników, zarówno tych, którym okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego skończył się w trakcie pandemii COVID-19, jak również rolników, którzy nigdy jeszcze nie przystąpili do takiego szkolenia.

Analogicznie, od osób stosujących integrowaną produkcję roślin, nie jest wymagane dołączenie kopii zaświadczeń do zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin w swoim gospodarstwie.

Także do wykonywania zabiegów ochrony roślin w wyżej wymienionym okresie dopuszcza się używanie sprzętu bez okresowego badania (atestacji) w przypadku opryskiwaczy wcześniej badanych lub podlegających pierwszemu badaniu (5 lat od daty zakupu).

Reasumując: posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu jest zawieszone na czas trwania pandemii i do 30 dni po odwołaniu stanu pandemii (to samo dotyczy badań opryskiwacza).

Powyższe zmiany przepisów zostały wprowadzone na mocy art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374, 567, 568 i 695).

Należy pamiętać, że z w ciągu 30 dni od odwołania stanu pandemii, należy odbyć stosowne szkolenie lub wykonać okresowe badanie opryskiwacza.

źródło: jasieniec.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Zmiany w przepisach dot. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020

KRUS: Zasiłek opiekuńczy przedłużony do dnia 28 marca 2021 r.