w

WAPA: zbiory jabłek będą mniejsze niż prognozowano

foto: istockphoto

Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Grusz (WAPA): Przegląd prognoz zbiorów jabłek i gruszek na półkuli północnej

Wraz z nadejściem pierwszej części tegorocznych zbiorów Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Grusz (WAPA) rozpoczęło przegląd swojej corocznej prognozy zbiorów jabłek i gruszek w oparciu o najnowsze spostrzeżenia swoich członków na temat sezonu. Pierwsze szacunki jabłek w UE, które zostały opublikowane 3 sierpnia 2023 r. podczas konferencji Prognosfruit, wskazywały na spadek o 3,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, do łącznie 11 410 681 ton. Oszacowano, że zbiory gruszek w UE w 2023 r. zmniejszą się o 12,9% w porównaniu z zeszłorocznymi zbiorami, które łącznie wyniosły 1 745 632 ton.

Wczesna prognoza jest publikowana podczas Prognosfruit, kiedy zbiory dopiero się rozpoczynają. Zatem aż do końca października na uprawy mogą nadal oddziaływać czynniki naturalne i klimatyczne, co będzie miało pozytywny lub negatywny wpływ na ilość i jakość zbiorów. Historycznie rzecz biorąc, te korekty prognozy obejmowały niewielkie zmiany procentowe.

Pierwsze aktualizacje z sieci krajowych stowarzyszeń producentów Prognosfruit wskazują, że warunki związane ze zmianami klimatycznymi negatywnie wpłynęły na uprawy w tygodniach następujących po opublikowaniu pierwotnych szacunków. Do spustoszeń klimatycznych zaliczały się susze, powodzie, grad, ciepłe noce i zwiększone ryzyko wystąpienia szkodników w całej UE. W innych przypadkach deszcze i chłodniejsze noce pozytywnie wpłynęły odpowiednio na rozwój wielkości i wybarwienie w niektórych regionach produkcyjnych.

Jeśli chodzi o ten sezon, mimo że zbiory jabłek mają nadal trwać kilka tygodni, na podstawie pierwszych korekt regionalnych (zarówno w górę, jak i w dół) WAPA szacuje, że zbiory jabłek w 2023 r. powinny ustabilizować się na poziomie nieco poniżej 11 mln ton (około 4 % niższa od pierwotnej prognozy).

Jeśli chodzi o gruszki, dalsze pogorszenie prognozy we Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Holandii doprowadzi do niższych zbiorów, nawet niższych niż w 2021 r. Oczekuje się, że ostateczny plon gruszek wyniesie około 1 720 000 ton, czyli około 6 % niższy od pierwotnej prognozy.
WAPA będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować rozwój zbiorów w Europie, mając na celu skonsolidowanie najdokładniejszych i aktualnych danych w ostatecznej prognozie upraw jeszcze w tym roku, po zakończeniu zbiorów.

WAPA

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wsparcie finansowe – Rolnictwo 4.0. Dofinansowanie do zakupu stacji pogodowych.

20 października – ostatni dzień naboru dla sadowników, poszkodowanych przez przymrozki, grad i huragan