w

W odniesieniu do podmiotów, u których stwierdzono ww. nieprawidłowości, zastosowane zostaną sankcje karne przewidziane prawem.

W odpowiedzi na nasza interwencję dotyczącą zwiększonego importu do Polski owoców z różnych regionów świata, w tym również spoza Unii Europejskiej, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz informuję co następuje:

„Inspekcja Jakości handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS) zgodnie ze swoimi kompetencjami, realizuje systematyczne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na wszystkich etapach obrotu handlowego. W przypadku importu świeżych owoców i warzyw podstawowe przepisy stosowane do kontroli tych produktów określone zostały w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, ze zm.). Należy podkreślić, że normy handlowe określają między innymi podstawowe wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania w tym poprawność znakowania krajem pochodzenia, który powinien być podany w oznakowaniu każdego gatunku objętego normami handlowymi UE oraz w dokumentach towarzyszących. Wymagania dotyczące jakości importowanych owoców i warzyw z krajów trzecich nie różnią się od wymagań dla owoców i warzyw uprawianych i wprowadzanych do obrotu w UE.W związku z powyższym każda partia świeżych owoców i warzyw importowana do Polski z krajów trzecich, musi spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania, a importerzy zobowiązani są do zgłaszania zamiaru przywozu każdej partii świeżych owoców i warzyw do kontroli granicznej. Niezależnie od kontroli granicznych IJHARS przeprowadza również kontrole na rynku krajowym.”

Poniżej przedstawione wyniki kontroli świeżych śliwek (stan na 20.08.2023 r.).
W 2023 roku do kontroli IJHARS zgłoszono 86 partii świeżych śliwek o łącznej masie 1 108 110 kg. Partie pochodziły głównie z Serbii, Turcji i Mołdawii.
W toku kontroli granicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w jakości handlowej śliwek. W wyniku ostatnich działań kontrolnych prowadzonych na rynku krajowym sprawdzano jakość handlową różnorodnego asortymentu świeżych owoców i warzyw, w tym 20 partii świeżych śliwek o łącznej masie 1 947 kg. Śliwki pochodziły z Hiszpanii, Turcji, Serbii oraz z Polski. Nieprawidłowości stwierdzono dotychczas w 3 partiach śliwek oferowanych do sprzedaży w detalu i dotyczyły one znakowania, w tym np. braku informacji o kraju pochodzenia.

„W odniesieniu do podmiotów, u których stwierdzono ww. nieprawidłowości, zastosowane zostaną sankcje karne przewidziane prawem.

Reasumując, kontrole jakości handlowej importowanych świeżych owoców i warzyw na bieżąco, zgodnie z napływającymi zgłoszeniami importowymi. Ponadto w związku z
doniesieniami w sprawie wzmożonego importu owoców z różnych regionów świata, w tym również spoza Unii Europejskiej, np.: Serbii, IJHARS realizuje oraz systematycznie monitoruje sytuację w kraju i prowadzi dodatkowo kontrole na rynku krajowym.”

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sekator elektryczny Campagnola Stark 90 na przedłużce

Czy duże sieci handlowe zagrożą rodzinnym sklepom?