w

W maju 90% Polaków jadło jabłka!

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę, tego co jemy. Jedynie 22% Polaków spełniło ten warunek w maju, ale to aż o 4% więcej niż w kwietniu. Równolegle, w maju mniej Polaków niż w kwietniu (12% wobec 17%) odżywiało się bardzo źle, czyli warzyw i owoców jedli mało lub wcale. Im bliżej lata tym nasza dieta poprawia. Odnotowano wzrost wartości wszystkich wskaźników obrazującego jakość naszej diety. W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy również najpopularniejsze gatunki maja.
polska smakuje_pasek (1).jpg
W maju ponownie jabłka cieszyły się największą popularnością pośród wszystkich owoców. 90% Polaków jadło jabłka, w tym 23% codziennie. Na drugim miejscu znalazły się truskawki (44%), a na trzecim borówki (43%), codziennie, zarówno truskawki, jaki i borówki spożywało 3% badanych.
W porównaniu z kwietniem zauważyć można wzrost spożycia truskawek, malin, borówek i innych owoców jagodowych oraz ich przetworów.
– Interpretując powyższe wyniki należy pamiętać, że respondenci byli proszeni o uwzględnienie w swoich odpowiedziach także przetworów, czy soków – mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.
Top trzy wśród warzyw, pomidory (94%), marchew (93%) i ogórki (91%). Przy czym odpowiednio 26%, 15% i 14% respondentów spożywało je codziennie.
Wraz z budzącą się wiosną częściej sięgamy po warzywa – o 10% wzrósł odsetek osób jedzących sałatę, o 13% jedzących cebulę dymkę oraz o 19% rzodkiewkę.
Warzywa i owoce w konkretnych posiłkach
Warzywa i owoce Polacy najczęściej jedli podczas trzech (25%) lub czterech (22%) posiłków w ciągu dnia. 2% badanych w dniu poprzedzającym badanie nie jadło warzyw i owoców wcale, 19% na jeden, a 21% na 2 posiłki.
Jednakże, 17% badanych jadło warzywa i owoce na każdy z 6 posiłków w ciągu dnia (wliczając przekąski między posiłkami), a 37% na 4-5 posiłków.
Mniej optymistyczne są dane obrazujące, w ilu posiłkach w ciągu dnia owoce i warzywa stanowią co najmniej połowę. 18% Polaków nie je takich posiłków. Prawie co piąty Polak (19%) jadł jeden posiłek składający się w co najmniej połowie z warzyw i owoców. Jedynie 7% badanych przyznało, że warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę wszystkich z sześciu jedzonych w ciągu dnia posiłków.
17% Polaków jadło co najmniej połowę warzyw i owoców na 4-5 posiłków w ciągu dnia.
Podczas interpretowania powyższych wyników należy oczywiście pamiętać, że nie wszyscy Polacy jedzą w ciągu dnia 5 czy 6 posiłków.

Wskaźniki konsumpcji warzyw i owoców

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu”
„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).
Na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie widoczne jest, że jedynie 22% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, jeśli chodzi o spożywanie właściwej ilości warzyw i owoców. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjmuje w ich przypadku bardzo wysoki poziom.
Kolejne 31% badanych odżywiało się nieco gorzej, ale warzywa i owoce na ogół są składnikiem ich posiłków, a w części jest ich co najmniej połowa.
Zbyt ubogą dietę w warzywa i owoce ma 47% Polaków, przy czym u 35% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). Natomiast 12% jadło bardzo mało warzyw i owoców, a czasem nie jadło ich wcale.
W porównaniu z kwietniem o 6 pkt. proc wzrósł odsetek osób ze wskaźnikiem bardzo wysokim, oraz o 1 pkt. proc. tych z wysokim. Odsetek osób odżywiających się bardzo źle spadł o 5 pkt. proc.
Przeciętna wartość wskaźnika wynosiła 50,2 pkt., czyli była na wysokim poziomie.
Wartość wskaźnika w porównaniu do kwietnia wzrosła o 3,8 p. proc.
Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców
Tylko dla 11% badanych Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców przyjmuje wysoką wartość.
 40% Polaków je bardzo mało owoców i warzyw – najwyżej kilka rodzajów częściej lub więcej rodzajów, ale rzadko.
Kobiety zdecydowanie częściej spożywają warzywa i owoce aniżeli mężczyźni. Przeciętna wartość Wskaźnika konsumpcji warzyw i owoców w maju wynosiła 31,7 pkt., czyli była na średnim poziomie. W porównaniu z kwietniem wartość wskaźnika wzrosła o 1,1 pkt. proc.

Wskaźnik konsumpcji warzyw i owoców to syntetyczny wskaźnik obrazujący wielkość spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która każde z wymienionych warzyw i owoców jadła codziennie).

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców)
Dieta Polaków, jeśli chodzi o jedzenie wymienionych w badaniu warzyw i owoców, charakteryzuje się przeciętną różnorodnością. Najwięcej, bo 55% respondentów spożywało w tygodniu poprzedzającym badanie od 8 do 14 różnych warzyw i owoców.
35% badanych, spożywa bardziej różnorodne posiłki, a 11% je mniej różnorodnie.
W tym przypadku kobiety jedzą bardziej zróżnicowane posiłki w przeciwieństwie do mężczyzn.
To, ile różnych warzyw i owoców ktoś spożywa zależy także od dochodów – im są one wyższe, tym bardziej urozmaicona dieta.
Przeciętna wartość różnorodności w maju wynosiła 61,6 pkt., czyli była na średnim poziomie.
W porównaniu do kwietnia wartość wskaźnika wzrosła o 1,6 pkt.

Wskaźnik różnorodności (spożycia warzyw i owoców) to syntetyczny wskaźnik obrazujący różnorodność spożycia badanych warzyw i owoców. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która nie jadła żadnego z wymienionych w badaniu warzyw i owoców) do 100 pkt. (dla osoby, która jadła każde z wymienionych warzyw i owoców).

Poziom wszystkich trzech monitorowanych wskaźników wzrósł w porównaniu z kwietniem. Był też rekordowy patrząc od początku realizacji pomiarów. Przed nami lato – najlepszy czas dla konsumpcji świeżych warzyw i owoców.

„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wniosek w sprawie nierównego traktowania rolników w przepisach o tarczy antykryzysowej

Do powiatu grójeckiego może przyjechać do 20 tys. pracowników sezonowych