w

W Belwederze: o sytuacji na rynkach rolnych

Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk wziął udział w kolejnym posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się w Belwederze. Podczas posiedzenia dyskutowano o sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, z uwzględnieniem ekonomicznych konsekwencji wojny w Ukrainie dla producentów rolnych.

– Ministerstwo rolnictwa monitoruje na bieżąco sytuację na poszczególnych rynkach rolnych, w tym przede wszystkim poziom cen produktów rolnych oraz środków do produkcji. W wyniku wojny prawie wszystkie podmioty łańcucha dostaw doświadczają poważnych problemów. Dynamiczny wzrost cen nawozów, węgla, paliw, gazu i energii elektrycznej powoduje wzrost kosztów produkcji żywności powiedział sekretarz stanu Norbert Kaczmarczyk

Reakcja na gwałtowny wzrost cen środków produkcji

W związku ze wzrostem cen paliw, energii, MRiRW m.in. wystąpiło:

  • – do MAP z prośbą o uwzględnienie specyfiki sektora rolnego w podejmowanych działaniach na rynku paliwowym, tj. o wprowadzenie zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz wprowadzenie mechanizmów  chroniących podmioty sektora rolno-spożywczego przed wzrostem cen nośników energii;
  • – do MRiT o podjęcie działań wspierających energochłonne branże sektora rolno-spożywczego, co ma być skutecznym i efektywnym sposobem przeciwdziałania zwiększającym się kosztom produkcji, wzrostowi cen żywności oraz inflacji;
  • – do MKiŚ o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209) poprzez rozszerzenie listy obiektów objętych ochroną przed ograniczeniami w dostawach energii o obiekty służące procesom produkcji i przechowywania produktów żywnościowych.

Ponadto w uchwale Rady Ministrów z dnia 18 marca br. zawarto szczegóły dotyczące programu dopłat do nawozów. Uchwała została zgłoszona do Komisji Europejskiej z prośbą o  notyfikację. Pomoc dotyczy nawozów zakupionych od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i będzie przysługiwała producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej. – Budżet programu  to około 3,9 mld złotych – przypomniał wiceminister Kaczmarczyk.

Polska jest aktualnie całkowicie samowystarczalna

– Obecnie obserwujemy dużą niepewność uczestników łańcucha dostaw żywności, jednakże powtarzam: Polska jest w tej chwili całkowicie samowystarczalna pod kątem produkcji podstawowych produktów żywnościowych.  W obliczu trwającej wojny na Ukrainie bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest bezpośrednio zagrożone – zaakcentował Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych Norbert Kaczmarczyk.

Polska notuje dodatni bilans handlu międzynarodowego

Wiceminister Kaczmarczyk wskazał, że Polska jest dużym producentem żywności w Europie i jej znaczącym eksporterem. Obecnie jesteśmy na 3 miejscu spośród państw UE, które mają najwyższy dodatni bilans handlowy. Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2021 roku wyniosła ok. 37,4 mld EUR (ok. 170,8 mld zł), co oznaczało wzrost o 9% w stosunku do 2020 roku, gdzie wartość eksportu wyniosła ponad 34 mld EUR. Wiceminister zaznaczył, że ponad 37 mld EUR to najwyższy w historii poziom eksportu żywności a dane dotyczące wielkości produkcji artykułów rolno-spożywczych oraz poziomu eksportu tych artykułów, wskazują na dużą rezerwę w jej dysponowaniu. Oznacza to, że żywności w Polsce nie zabraknie.

Polska, jeżeli chodzi o samą produkcję zbóż, 80% tej produkcji wykorzystuje na własnym rynku, natomiast kolejne 20% eksportuje. Podobnie jest w innych branżach, np.: w drobiu jest to 40% –  reszta eksport, w wołowinie 25% – reszta eksport, w cukrze 60% –  a nadwyżki kierowane były na eksport, w tym z rosnącym udziałem produktów przetworzonych – przypomniał wiceminister Norbert Kaczmarczyk.

Zmiany w rolnictwie a dokumenty strategiczne UE

W trakcie spotkania jego uczestnicy rozmawiali o konsekwencjach zmian w rolnictwie europejskim, wywołanych wzrostem kosztów produkcji oraz wojną w Ukrainie, dla dokumentów strategicznych Unii Europejskiej – w szczególności w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu, Krajowego Planu Strategicznego, Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Spójności.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

NOWY ciągnik NEW HOLLAND T4.120 F ! Jest płaska podłoga ! [VIDEO]

Nawozy w ciągu miesiąca znowu podrożały ! Aktualny cennik.