w

W 2021 roku zebrano mniej owoców jagodowych, niż w 2020 roku!

foto: istockphoto.com

Mimo niesprzyjających warunków na początku okresu wegetacyjnego (niskie temperatury, częste opady deszczu) i skrócenia okresu kwitnienia, ilość zawiązanych owoców okazała się dostateczna. Nie odnotowano też większych strat wywołanych wiosennymi przymrozkami. Przebieg warunków pogodowych w czerwcu i lipcu był na przeważającym obszarze kraju optymalny dla rozwoju roślin sadowniczych i sprzyjał przyrostowi masy owoców. W niektórych rejonach poważnym problemem były natomiast ekstremalne zjawiska pogodowe (gradobicia i deszcze nawalne), które powodowały straty w wysokości oraz jakości plonu handlowego. Warunki pogodowe w sierpniu i na początku września były zróżnicowane. Temperatura powietrza obniżyła się, dochodziło też do lokalnie występujących intensywnych opadów deszczu i gradu, a także porywistych wiatrów.

Na zbliżonym do ubiegłego sezonu poziomie oceniono plonowanie truskawek i porzeczek. Obniżyły się natomiast zbiory malin.

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 1% mniej niż w roku poprzednim.

Największy spadek względem ubiegłego roku nastąpił w zbiorach malin.Zbiory owoców tego gatunku są obecnie ocenione na niespełna 104 tys. t., tj. o ok. 15% mniej niż przed rokiem. Spadek ten może się jednak jeszcze pogłębić w zależności od wyników produkcji odmian jesiennych.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na prawie 153 tys. t., tj. na poziomie o ok. 4% wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na niemal 112 tys. ton, tj. o ok. 1% więcej niż w 2020 r.

Tegoroczną produkcję truskawek oszacowano na 150 tys. t., czyli o niespełna 3% więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych. Gorsza była natomiast jakość zebranych owoców. Częste i obfite opady deszczu zwłaszcza na początku roku prowadziły do rozwoju chorób grzybowych, a ich zwalczanie było utrudnione. W konsekwencji straty ponosili plantatorzy nastawieni na wczesną produkcję pod osłonami. Krótszy niż w ubiegłych latach był też okres zbioru truskawek, na co wpływ poza pogodą miał brak dostatecznej liczby pracowników.

Zbiory agrestu zostały ocenione na poziomie 9 tys. ton, tj. prawie o 5% wyższym niż w roku ubiegłym.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na prawie 142 tys. t., czyli na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2020 r. Największy udział ma w tej grupie borówka wysoka. W bieżącym roku plonowanie tego gatunku obniżyło się nieznaczne względem poprzedniego roku, na co największy wpływ miały niesprzyjające warunki pogodowe w trakcie dojrzewania i zbioru owoców.

źródło: GUS

GUS: Zbiory z sadów jabłoniowych mogą nieznacznie przekroczyć 4 mln ton

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Emilia Lewandowska: Czuję, że ten rok będzie bardzo dobry dla eksportu polskich jabłek Gala!

Czy polskie jabłka sprostają unijnym i rynkowym wyzwaniom?