UWAGA! Truskawki: ceny, produkcja, import, eksport.

INFORMACJA na temat produkcji i handlu  TRUSKAWKAMI

PRODUKCJA

Według Głównego Urzędu Statystycznego wielkość produkcji  truskawek w Polsce  w 2018 wyniosła 196 tys. ton, co oznacza wzrost o ponad 10% w stosunku do 2017 r. (178 tys. ton). Powierzchnia truskawek w Polsce wynosi około 50 tys. ha. Polska jest na 8 miejscu w rankingu światowych producentów truskawek i na 2 miejsca w Europie.

CENY

W związku z tym, że coraz więcej krajowych truskawek pojawia się na rynku ich ceny spadają . Wedlug notowań z 28 maja 2019 r., na rynku hurtowym w Poznaniu od 7zł do 10 zł/kg, natomiast na rynku hurtowym w Warszawie (Bronisze Warszawski Rolno-Spożywezy Rynek Hurtowy SA ) kosztowały od 4zł do 7 zł/kg.. W analogicznym okresie ubiegłego roku ceny truskawek na rynkach hurtowych oscylowały między 4zł i 7zł/kg, co oznacza, że były w zbliżonym poziomie co obecnie.

EKSPORT

W 2018 r. wolumen eksportu świeżych truskawek wyniósł 5,9 tys. ton a jego wartość – 8,8 mln EUR.Odbiorcą świeżych truskawek były w większości Państwa UE,, do którego wyeksportowano (wg masy) 78% całej zagranicznej sprzedaży. Największymi odbiorcami była Holandia (23%) Białoruś (15%), , Lita (11%), Niemcy (10%) oraz Belgia (7,5%). Spoza państw s UE, oprócz Bialorusi najwiecej tych owocow trafilo do Norwegii (6,6%).

Zdecydowanie więcej, niż truskawek świeżych, eksportuje się z Polski truskawek zamrożonych. Wolumen eksportu ogólna truskawek zamrożonych w 2018 r. wyniósł 98,5 tys. ton (ok. 170 mln EUR), z czego ponad 90% (90,0 tys. ton) stanowil eksport do panstw UE. Głównymi odbiorcami truskawek zamrożonych w 2018 r. byly: Niemcy (38%), Holandia (12%), Francja (11%), Belga (6,5%), Dania (4,7%). Szwecja (4,5%) oraz wielka Brytania (4,4%).

IMPORT

W 2018r. wolumen importu świeżych truskawek wyniósł 13,5 tys. ton i w porównaniu do 2017 roku był mniejszy o ponad 11%. Natomiast wartość importu wyniosła 27,4 mln EUR. co oznaczało spadek o 2,6%. Głównymi dostawcami truskawek do Polski by Państwa UE w tym: Hiszpania (66%), Grecja (11%) oraz Niemcy (9,5%). Sporo państw spoza UE najwiecej tych owoców trafiło do Polski z Serbii, Egiptu i Maroka.

Prawie dwukrotnie więcej, niż truskawek świeżzych, importuje się do Polski truskawek zamrożonych. Wolumen importu ogółem truskawek zamrożonych w 2018 r. wyniósł 21,1 tys. ton (ok. 29,0 mln EUR), z czego ponad 43% (9,1 tys. ton) stanowił import z państw UE. Najczęściej kupowane na polskim rynku truskawek zamrożonych byly (w 2018 r.): Egipt (27%), Niemcy (2096), Chiny (12%), Ukraina (1 196), Holandia (8,3%) oraz Republika Czeska (6 , 3%).

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.