w ,

Uwaga ! NOWE WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uwaga ! NOWE WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe. 

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół”
w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), zarządza się, co następuje:

 § 1.

Wprowadza się do stosowania warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022 stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Niniejsze Warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022 udostępniane będą podmiotom uprawnionym:

  1. W Centrali i Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2. Na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  3. W Centrali i Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  4. Na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zarządzenie Nr 89/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022

Materiały:

Zarządzenie Nr 89/2021 z dnia 31.08.2021 r.
Zarzadzenie​_wprowadzające.docx 0.02MB

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Warunki​_udzialu​_w​_Programie​_dla​_szkol​_​_2021​_2022​_BPIZP​_2708.docx 0.15MB

Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_I​_-​_Wniosek​_o​_zatw​_dostawcy​_2021-2022.docx 0.04MB

Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_II​_-​_Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_szkoly​_2021-2022.docx 0.04MB

Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_III​_-​_Oswiadczenie​_zatw​_szkoly​_2021-2022.doc 0.04MB

Załącznik 4 – Wniosek o pomoc
Zalacznik​_IV​_-​_Wniosek​_o​_pomoc​_2021-2022.docx 0.07MB 

Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom
Zalacznik​_V​_-​_Oswiadczenie​_szkoly​_2021-2022.docx 0.04MB

Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej
Zalacznik​_VA​_-​_Ewidencja​_dostaw​_2021-2022.docx 0.03MB
Załącznik

6 – Obowiązujące terminy w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_VI​_-​_Obowiazujace​_terminy​_​_2021-2022.doc 0.02MB
Załącznik

7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
Zalacznik​_VII​_-​_Warunki​_2021-2022.docx 0.03MB
Załącznik

8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół”
Zalacznik​_VIII​_-​_Umowa​_2021-2022.docx 0.06MB
Załącznik

9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym
Zalacznik​_IX​_-​_Informacja​_o​_przeprowadzonych​_dzial​_edu​_2021-2022.docx 0.03MB

Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół”
Zalacznik​_X​_-​_Wniosek​_o​_objecie​_2021-2022.doc 0.03MB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 1572)
Rozporządzenie​_PDS.pdf 0.21MB

Materiały

Program dla szkół w roku szkolnym 2020/2021
Program dla szkół w roku szkolnym 2019/2020
Program dla szkół w roku szkolnym 2018/2019
Program dla szkół w roku szkolnym 2017/2018

Źródło: ARIMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

KRUS: zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Produkcja KONWENCJONALNA. Czy odejdzie do lamusa? Zabieram swój komentarz w sprawie!