w

Ukraina stawia na Golden Delicious

Golden Delicious, dzięki swojemu wyjątkowemu smakowi i żywemu kolorowi, zawsze znajdowało się w centrum uwagi na rynku międzynarodowym. Jednak uprawa tej odmiany jabłek może być trudnym zadaniem. „Agrana Fruit Luka” z siedzibą w obwodzie winnicki na Ukrainie, posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w uprawie tej odmiany na swoim 80-hektarowym gospodarstwie, odkrywa sekrety osiągania jakości eksportowej.

Z doświadczenia firmy wynika, że ​​kluczowymi czynnikami udanej uprawy jest odpowiednie przycięcie korony i utrzymanie równowagi glebowej. Golden Delicious jest bardzo wrażliwa na warunki klimatyczne, zwłaszcza wiosenne przymrozki, które mogą mieć wpływ na plon i jakość owoców.

Uprawa jabłek Golden Delicious wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym wysokimi kosztami produkcji wynikającymi z niestabilności plonów i niskim współczynnikiem handlowym, który często jest trudny do osiągnięcia. Spółka dąży do osiągnięcia poziomów rentowności powyżej progu rentowności, bazując na analizie minionych sezonów i prognozach na przyszłość.

Jednym z najczęstszych problemów jest powstawanie rdzy na owocach, czemu można zapobiec stosując gibereliny. Ponadto kontrola jakości podczas zbiorów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu produktu.

Celem uprawy jest osiągnięcie stabilnych plonów i wysokiej jakości produktu, zapewniającej stały popyt na rynku. Zrównoważenie wydatków na jakość z generowaniem zysku decyduje o sukcesie w uprawie jabłek Golden Delicious.

Źródło: agrotimes.ua  / www.freshplaza.com

UDOSTĘPNIJ

Konferencja warzywnicza rozpoczęła się od analizy rynku warzyw w naszym kraju

Zakłócenia w transporcie z Europy do Azji to realny problem dla polskich jabłek.