w

Konferencja warzywnicza rozpoczęła się od analizy rynku warzyw w naszym kraju

FOTO: www.sodr.pl

„Warzywnicze wyzwania 2024” – to temat przewodni konferencji warzywniczej, która odbyła się w drugim dniu XIV edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach.

Konferencja warzywnicza rozpoczęła się od analizy rynku warzyw w naszym kraju, jak i w Europie. Temat przedstawiła dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak. Prelegentka omawiała sytuację na rynku warzyw, przedstawiając poszczególne grupy warzyw. W pierwszej kolejności w grupie warzyw została omówiona uprawa cebuli i wyzwania w jej produkcji w Polsce. Pani doktor zwróciła uwagę na rosnące problemy z presją chorób odglebowych w uprawie cebuli. Kolejnymi wyzwaniami, z którymi musieli sobie poradzić producenci cebuli to: deficyt opadów wiosną i latem; trudna walka z chwastami; zmienny popyt i ceny na rynku światowym. Prelegentka pokusiła się również o pewne porównanie rolników do „skoczków” – mówiąc, że jak jest dobra koniunktura, to powierzchnia upraw cebuli rośnie, a jak koniunktura na rynku jest słaba – to powierzchnie upraw cebuli maleją. W dalszej części wykładu została przedstawiona sytuacja w produkcji innych gatunków warzyw: kapusty, marchwi, buraka ćwikłowego. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku w produkcji kapusty, to jako wyzwania w produkcji kapusty w Polsce na pierwsze miejsce wysuwają się rosnące koszty produkcji oraz ograniczone możliwości mechanicznego zbioru. Jak wykazują dane GUS, powierzchnia uprawy cebuli, kapusty, marchwi i buraka ćwikłowego w naszym kraju rośnie, a Polska jest nadal liderem w produkcji tych gatunków warzyw, jednak eksport warzyw z Polski mógłby być większy.

Kolejnym prelegentem był menadżer do spraw produktów biologicznych Wojciech Niemiec, który omówił temat: „Ochrona z dodatkowym efektem — jak wykorzystać mikroorganizmy w zapewnieniu zdrowotności warzyw?”. Głównym założeniem dla państw członkowskich Unii Europejskiej w planie Europejskiego Zielonego Ładu do 2030 roku wpisane są działania jak: redukcja stosowanych środków ochrony roślin o 50%, zmniejszenie ilości stosowania nawozów mineralnych o 20%, wzrost areałów upraw ekologicznych do poziomu 25% gruntów rolnych itp. stąd konieczność wdrażania rozwiązań biologicznych i wprowadzania biopreparatów zawierających mikro- i makroorganizmy. W dalszej części prezentacji zostały omówione przykładowe biopreparaty, terminy i dawki ich stosowania w uprawach warzyw do ochrony przed agrofagami. Prowadzący omówił różnice między preparatami biologicznymi a chemicznymi środkami ochrony roślin oraz omówił biologiczną ochronę roślin w kontekście ekoschematów.

Trzeci temat konferencji dotyczył najnowszych możliwości walki z wirusem ToBRFV w uprawie pomidora. Temat omówiła Agnieszka Wiśniewska. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z objawami, jakie daje wirus w uprawie pomidora, a są nimi: mozaikowate przebarwienia na najmłodszych liściach i owocach, osłabienie wzrostu rośliny, brak wiązania owoców, więdnięcie itp. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na konieczność zapobiegania, w tym dezynfekcji sprzętu, konieczność przestrzegania protokołów higienicznych itd.

Następny wykład dotyczył precyzyjnego nawadniania warzyw w praktyce, a przedstawił go prof. dr hab. Waldemar Treder. Największą bolączką w uprawie warzyw — i nie tylko — jest rosnący deficyt wody opadowej i konieczność stosowania nawadniania. W związku z powyższym każdy rolnik powinien brać pod uwagę konieczność montażu instalacji nawodnieniowych. Aby system nawodnieniowy był skuteczny, powinien podawać wodę równomiernie na określonej powierzchni oraz rolnik powinien mieć nad nim kontrolę na każdym etapie działania.

W dalszej części konferencji Patryk Smoleń omówił wpływ dokarmiania dolistnego na plon oraz jakość cebuli.

Wyzwaniem dla plantatorów jest nie tylko sama produkcja, ale przede wszystkim zapewnienie zbytu na swoje warzywa. Jak wyglądają możliwości sprzedaży bezpośredniej warzyw do sieci handlowych, jakie warunki trzeba spełnić i czy to naprawdę się opłaca? Na te pytania starał się odpowiedzieć Michał Wójtowicz z firmy Service2retail.

Dla uczestników konferencji przygotowano wiele innych ciekawych tematów i poruszono wiele ciekawych zagadnień. Tematem, który kończył konferencję były ekoschematy. Pod tym pojęciem kryją się możliwości uzyskania większych pieniędzy w zależności od wybranego do realizacji w gospodarstwie określonego ekoschematu.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Miłek

źródło: ŚODR W MODLISZEWICACH
UDOSTĘPNIJ

Najnowsze urządzenia i technologie, które są odpowiedzią na potrzeby sadownicze i warzywnicze

Ukraina stawia na Golden Delicious