w

Turcja: Parch jabłoni odporny na kilka fungicydów

Naukowcy z Turcji poinformowali o odporności grzyba Venturia inaequalis na niektóre fungicydów. Pamietajmy, że parch jabłoni jest jedną z najgroźniejszych chorób na świecie!

Naukowcy z Uniwersytetu w Ankarze monitorowali rozwój parcha jabłoni w tureckich sadach.Wyniki które zaprezentowali są zdumiewające, ponieważ wykazują odporność na kilka powszechnie stosowanych fungicydów.

Wrażliwość V. inaequalis z 27 sadów w sześciu województwach oceniano na tiofanat metylowy, myklobutanil, difenokonazol i krezoksym metylowy za pomocą testu wzrostu grzybni i narzędzi molekularnych. Bazową czułość określono w dzikich izolatach V. inaequalis z jabłoni, które nigdy nie były traktowane żadnymi fungicydami. Wartość EC50 dla tiofanatu metylu, myklobutanilu, difenokonazolu i krezoksymu metylu wynosiła odpowiednio 0,0992, 0,0315, 0,0048 i 0,0192 μg / ml.

Spośród 470 ocenionych izolatów pojedynczych zarodników 93,4% było bardzo opornych na tiofanat metylowy, podczas gdy odpowiednio 27,5% i 50,2% było opornych i umiarkowanie opornych na myklobutanil. Oporność na difenokonazol i krezoksym-metyl została potwierdzona odpowiednio u 7,45 i 97% badanych izolatów.

Badania molekularne wykazały, że oporność na fungicyd MBC, tiofanat-metyl, wynikała z mutacji w kodonie 198 w genie β-tubuliny, podczas gdy mutacja G143A cytochromu b powodowała oporność na QoI, krezoksym-metyl.

„Ryzyko oporności na te fungicydy powinno być brane pod uwagę w postępowaniu z parchem jabłoni w Turcji. Nasze wyniki wskazują, że populacja V. inaequalis w Turcji wykazuje wysoką częstość występowania oporności na myklobutanil, tiofanat metylowy i kresoksymetylowy. Analiza molekularna potwierdziła wysoka częstość występowania mutacji w genach docelowych związanych z opornością patogenu na fungicydy MBC i QoI. Dlatego producenci jabłek na prowincji, u których rozwinęła się odporność na fungicydy, powinni zrezygnować ze stosowania tych fungicydów. Difenokonazol jest nadal stosowany do zwalczania parcha, ale należy uważać, aby opóźnić zmniejszenie wrażliwość V. inaequalis. Należy opracować bardziej złożone strategie, w tym stosowanie mieszanin fungicydów o różnych sposobach działania i fungicydów obejmujących wiele miejsc, ograniczenie liczby aplikacji fungicydów w sezonie i alternatywne metody kontroli, a także praktyki kulturowe w zakresie zwalczania parcha jabłoni. w przyszłości należy przeprowadzić badania wrażliwości V. inaequalis na inne fungicydy stosowane do zwalczania parcha jabłoni ”

– wyjaśniają naukowcy.

Źródło: Zühtü Polat, Harun Bayraktar, „Odporność Venturia inaequalis na wiele fungicydów w tureckich sadach jabłoniowych”, 2021, Journal of Phytopathology.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Włosi zostaną bez owoców?! To, co zostało uratowane po ostatniej fali mrozów 18-20 marca, przepadło!

Rewelacyjny automat do wyciskania świeżego soku z jabłek! Hit w czasach pandemii!