w

Świadczenie emerytalne dla rolników musi być z urzędu podwyższone do kwoty najniższej emerytury pracowniczej!

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony podczas VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 24 czerwca 2021r., wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 lipca 2021 roku o uzgodnienie z Radą Ministrów wprowadzenia indeksacji emerytur rolniczych o stopień inflacji.

Inflacja w ostatnich miesiącach utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 5%. Wysokie wzrosty cen paliwa są przyczyną wzrostu wszystkich kosztów utrzymania. Powoduje to ubożenie mieszkańców wsi i wykluczenie społeczne, zwłaszcza osób starszych.

Przeprowadzona w marcu 2021 r. waloryzacja w niewielkim stopniu poprawiła sytuację rolników –emerytów. Prezes KRUS komunikatem z dnia 15 lutego 2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr (wzrost o 4,24%). Jest to kwota tak niska, że

Świadczenie musi być z urzędu podwyższone do kwoty najniższej emerytury pracowniczej wynoszącej 1.250,88 zł.

Jest to kwota równa wysokości renty socjalnej, a przecież emerytura rolnicza przysługuje osobom, które spełniły określone wymagania, w tym pracowały w gospodarstwie i podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, a często nawet 40 lat.

Pozostają rolnicy, którzy nie będą mieli podwyższonych świadczeń do 1.250,88 zł. Są to osoby, którym przyznano tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze, emerytury zawieszone w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia oraz emeryci pobierający tzw. świadczenia zbiegowe.

Zdaniem delegatów Krajowej Rady konieczna jest podwyżka wszystkich świadczeń emerytalnych, co najmniej do kwoty najniższej emerytury pracowniczej wynoszącej 1.250,88 zł i zwaloryzowanie ich o stopień inflacji.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Cena śliwek od 1,5 zł do 3 zł za kilogram. Sadownicy mówią: …jeśli się utrzyma będzie zadowalająca.

Zaniechanie sprzedaży spadów za grosze. „Zbiedniejcie tak bardzo jak zostanie to pod drzewem…?”