w

Straty wyrządzane przez zające powinny podlegać odszkodowaniom!!!

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie uznania zająca jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach warzywnych i owocowych, podlegających ustawowemu procesowi odszkodowawczemu.

Samorząd rolniczy zwraca uwagę, że brak uregulowań prawnych w zakresie włączenia gatunku zająca do grupy zwierząt, których szkody podlegają szacowaniu powoduje, że wielu rolników, szczególnie w polowych uprawach warzywnych, ponosi wielotysięczne szkody , przy jednoczesnym braku możliwości otrzymania rekompensat finansowych z tego tytułu.

Zarząd KRIR wniósł również o wydłużenie okresu polowań do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego oraz stworzenie możliwości polowania na zająca w polowaniach indywidualnych.

Zarząd KRIR wyraził nadzieje na podjęcie przez Ministra Klimatu i Środowiska działań, które przyczynią się do zmniejszania populacji zajęcy oraz wyrządzanych przez nie szkód oraz możliwości uzyskania rekompensat dla rolników, których te szkody dotyczą.

Zające niszczą całkowicie drzewa owocowe!

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

W Sandomierzu powstał sad ze starymi odmianami jabłoni. Czy dawne odmiany jabłek mają szanse ponownie odnaleźć się na rynku?

Zakaz sprzedaży państwowej ziemi przedłużony. Senat nie zgłosił poprawek