w

Start kampanii „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”

foto: istockphoto

W 2022 roku wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna „Czas na zrównoważoną produkcję owoców” zainicjowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Główną misję trzyletniego projektu stanowi szerzenie wiedzy z zakresu unijnych koncepcji zrównoważonego rolnictwa, a także wpływu całego sektora rolno-spożywczego na dobrostan planety. Tym samym kampania przyczyni się do realizacji jednego z istotnych celów Unii Europejskiej, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Kampania „Czas na zrównoważoną produkcję owoców” jest kierowana na trzy wewnętrzne rynki UE: Polskę, Niemcy i Austrię. Projekt ma trafić przede wszystkim do producentów jabłek oraz owoców jagodowych i ukazać im liczne zalety płynące ze stosowania i rozpowszechniania zarówno Integrowanej Produkcji owoców, tzw. zero pozostałości, oraz ekologicznej.

Integrowana Produkcja Roślin to nowoczesny system uprawy ukierunkowany na ochronę rolniczego krajobrazu i bioróżnorodności, oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych takich jak woda czy gleba. Tym samym Integrowana Produkcja Roślin, o czym informuje odbiorców kampania „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”, sprzyja ogólnemu dobru środowiska naturalnego.

Dodatkowo Integrowaną Produkcję Roślin cechuje zmniejszone wykorzystanie syntetycznych środków ochrony roślin, których użycie ograniczają rygorystyczne regulacje prawne. Dzięki temu unijny system zrównoważonej produkcji pozostaje niezwykle bliski uprawom ekologicznym. Jednocześnie Integrowana Produkcja Roślin ułatwia przejście z rolnictwa konwencjonalnego na zero pozostałości, a w także na ekologiczne, stwarzając przy tym znakomitą perspektywę na zwiększenie ekologicznej produkcji owoców w europejskich sadach.

Ponadto unijna metoda uprawy pozostaje zgodna ze strategią „Od pola do stołu”, na której opiera się kampania „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”. Strategia „Od pola do stołu”, podobnie jak Integrowana Produkcja Roślin, wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest uczynienie z Europy obszaru neutralnego klimatycznie do 2050 roku. Koncepcja „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie użycia syntetycznych środków ochrony roślin, stawiając na alternatywne metody tej ochrony.

Drugą i nie mniej istotną niż producenci grupę docelową kampanii „Czas na zrównoważoną produkcję owoców” stanowią konsumenci. W ich przypadku działania realizowane w ramach projektu mają przyczynić się do wzrostu konsumenckiej świadomości, zwłaszcza tej dotyczącej zakupu owoców. Choć stale rośnie liczba osób dokonujących zakupów w sposób świadomy i oparty na rzetelnej wiedzy, znaczna część społeczeństwa wciąż kupuje bez zastanowienia i w sposób podyktowany wyłącznie niską ceną produktu.

Tymczasem konsumenckie decyzje wpływają nie tylko na gospodarkę, ale i środowisko naturalne, na co zwraca uwagę projekt „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”. Działania podejmowane w ramach kampanii mają na celu zachęcić społeczeństwo do dokonywania świadomych zakupów, a więc i wyboru owoców pochodzących z gospodarstw prowadzonych w zgodzie z założeniami Integrowanej Produkcji Roślin bądź tych ekologicznych.

Zapewnienie dostępu do rzetelnej wiedzy zarówno producentom owoców, jak i konsumentom, stanowi swoiste narzędzie, jakiego kampania „Czas na zrównoważoną produkcję owoców” zamierza użyć, by zwiększyć świadomość odbiorców. Działania prowadzone w ramach projektu mają zapewnić swobodny przepływ informacji między producentami jabłek i owoców jagodowych, dostawcami oraz konsumentami. Wszystko po to, by wspólnie dokonywać lepszych, świadomych wyborów i razem zatroszczyć się o pewniejszą przyszłość dla środowiska.

page1image51890832
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyższe emerytury w KRUS. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 marca tego roku.

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu ustawy o organizacji rynków owoców