w ,

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu ustawy o organizacji rynków owoców

FOTO: istockphoto

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu.

Nowe rozwiązania mają zapewnić bardziej skuteczne stosowanie przepisów UE dotyczących zatwierdzania programów operacyjnych.

Na wtorkowym posiedzeniu komisji rolnictwa odbyło się I czytanie rządowego projektu nowelizacji tej ustawy. Biuro Legislacyjne zaproponowało wniesienie do niego poprawek o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym.

Nowe rozwiązania mają zapewnić bardziej skuteczne i optymalne stosowanie przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zatwierdzanie programów operacyjnych i przyznawanie pomocy ze środków UE dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw – poinformował wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. W projektowanej nowelizacji zostanie wzmocniony także nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej.

Ponadto przyjęty zostanie sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Wysokość wsparcia za takie produkty będzie niższa od ich aktualnych cen rynkowych. Takie rozwiązanie ma zapobiegać nieuzasadnionemu korzystaniu z tego działania, tj. wycofywaniu produktów z rynku zamiast wprowadzania ich do obrotu.

Wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku będzie ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w oparciu o koszty poniesione przez organizację producentów na zakup produktu podlegającego wycofywaniu.

Projekt ustawy wskazuje sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw.

ARiMR będzie mogła corocznie weryfikować czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.

Sformalizowany zostanie, funkcjonujący już w praktyce, obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku, przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obowiązek ten zastąpi przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

Projekt nowelizacji wprowadza możliwość zastosowania przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR następujących kar m.in. za nieprzestrzeganie przez organizację producentów zobowiązania wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem inwestycji zrealizowanych ze współfinansowaniem ze środków unijnych. Kara ta będzie polegać na zwrocie kwoty pomocy finansowej przyznanej na inwestycję wraz z odsetkami, ustalonej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, proporcjonalnie do okresu, w którym nie dotrzymano zobowiązania.

Komisja skierowała projekt do II czytania w Sejmie.

autor: Anna Wysoczańska

awy/ skr/

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Start kampanii „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”

Niemców martwi import jabłek głównie z Polski