w

Spotkanie w Ministerstwie z ambasadorem Uzbekistanu

Sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski spotkał się dzisiaj z ambasadorem Uzbekistanu w Polsce Bakromem Babajewem. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy i nakreślenia planów jej rozwoju w przyszłości.

Spostrzeżenia i postulaty strony polskiej

Wiceminister Rafał Romanowski podkreślił, że jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem intensywnej współpracy dotyczącej sektora rolnego z partnerami uzbekistańskimi, zarówno w kontekście wymiany handlowej, jak i relacji naukowo-badawczych.

Sekretarz stanu w MRiRW zapewnił ambasadora Babajewa, że strona polska jest otwarta na dzielenie się doświadczeniami związanymi ze ścieżką rozwoju i modernizacji polskiego rolnictwa. Stwierdził również, że impulsem do zdynamizowania polsko-uzbekistańskiej współpracy rolnej może być podpisanie negocjowanego obecnie memorandum o porozumieniu dotyczącego współpracy w obszarze rolnictwa.

Wiceminister Romanowski zwrócił uwagę, że wartość wzajemnych obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi między Polską a Uzbekistanem nie odpowiada potencjałowi naszych krajów. Dodał, że niezbędne jest znoszenie utrudnień ograniczających wzrost obrotów. W tym kontekście wyraził nadzieję na poszerzenie dostępu do rynku Uzbekistanu dla mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski. Przypomniał, że strona polska liczy też na uwzględnienie w rejestrze zakładów uprawnionych do eksportu na rynek Uzbekistanu wszystkich przedsiębiorstw zgłoszonych przez polską inspekcję weterynaryjną.

Spostrzeżenia Uzbekistanu

Ambasador Babajew z uznaniem wypowiedział się o osiągnięciach polskiego sektora rolno-spożywczego. Poinformował, że Uzbekistan byłby zainteresowany pozyskaniem z Polski nowoczesnych technologii dla produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, a także zapoznaniem się z rozwiązaniami, które na przestrzeni ostatnich lat zostały wdrożone w ramach modernizacji polskiego rolnictwa.

Ambasador przekazał też wiceministrowi Romanowskiemu zaproszenie do Uzbekistanu na inauguracyjne posiedzenie polsko-uzbekistańskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Odnosząc się do kwestii utrudnień w dostępu do rynku, poinformował, że podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz spotkanie w ramach grupy roboczej mogą być impulsem do zintensyfikowania kontaktów między właściwymi służbami i pokonania istniejących trudności.

Polski eksport rolny do Uzbekistanu

W okresie styczeń – wrzesień 2022 r. wartość eksportu rolnego do Uzbekistanu wyniosła ok. 25,6 mln EUR (wzrost o ok. 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.).

Polska eksportowała do Uzbekistanu przede wszystkim mięso i jadalne podroby z drobiu, a także produkty do karmienia zwierząt, skrobie, inulinę, warzywa przetworzone i zakonserwowane (mrożone), ekstrakt słodowy oraz przetwory spożywcze z mąki, a także jabłka.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Aplikacja suszowa – kalkulacja albo protokół

Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego