w

Spółka Eskimos – postępowanie sankcyjne w Sądzie Rejonowym

Sąd Rejonowy w Białymstoku otworzył postępowanie sanacyjne spółki Eskimos – poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_, informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 27 lipca 2020 r. _”Postanowienie”_ odnoszące się do wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którego pierwotnym złożeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r., a następnie, raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Spółka informowała o jego przekazaniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Zgodnie z otrzymanym Postanowieniem, Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne Spółki,
II. zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu,
III. odebrać zarząd własny Spółce i wyznaczyć zarządcę,
IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Rafał Wójcik – Członek Zarządu


aktualizacja na 31.07.2020r.

Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

Zarząd ESKIMOS S.A. informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019. Nowy termin publikacji tego raportu został ustalony na 30 września 2020 r.
Powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 są trudności w uzyskaniu opinii biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające z rozliczenia programu skupu jabłek i związanej z nim spornej kwestii z KOWR dotyczącej należności i zobowiązań KOWR i Spółki jako stron rozliczenia.

Podstawa prawna: paragraf 6 ust. 14.2 oraz paragraf 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu


źródło: eskimossa.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GUS: Zbiory w 2020 roku z sadów jabłoniowych oszacowane na ok. 3,3 mln t!

Rolnik jest przedsiębiorcą czy nie jest? KRIR interweniuje do Premiera Morawieckiego

Wróć do góry