w ,

Skutki zaniechania cięcia ręcznego korekcyjnego

Ważnym elementem pielęgnacji sadów ciętych mechanicznie jest ręczne cięcie korekcyjne.

W sadach nastawionych na produkcję jabłek deserowych, ręczne cięcie korekcyjne powinno być przeprowadzane co roku. W przypadku braku możliwości wykonania cięcia korekcyjnego co roku, należy je przeprowadzać co dwa lata. W trzecim roku po zaniechaniu cięcia korekcyjnego, spadek jakości i wartości handlowej plonu jest wyraźnie widoczny. Odmiany jabłoni mogą różnić się wrażliwością na negatywne skutki zaniechania cięcia korekcyjnego. W przypadku silnej reakcji wzrostowej drzew na cięcie mechaniczne, warto zastosować zabiegi ograniczające wzrost wegetatywny. W sadach bez cięcia korekcyjnego, należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność przerzedzania zawiązków.

Skutki zaniechania cięcia ręcznego korekcyjnego:

 • Spadek doświetlenia korony:

  • Zagęszczenie korony
  • Swobodny wzrost wilków
  • Obecność starszych, silnie wyrośniętych gałęzi
 • Mniejsza dostępność światła słonecznego:

  • Spadek intensywności fotosyntezy
  • Pogorszenie jakości owoców
 • Wzrost plonu:

  • Zwiększenie ilości drobnych pędów owoconośnych
  • Spadek średniej masy i wielkości owoców
 • Pogorszenie wybarwienia owoców:

  • Spadek udziału owoców z wybarwioną minimum połową powierzchni skórki
 • Wzrost skłonności do przemiennego owocowania:

  • Szczególnie w przypadku odmian wrażliwych na to zjawisko (Ligol, Jonagold,Gloster)
UDOSTĘPNIJ

Ile sieci handlowe płacą za jabłka?

Skutki nadmiaru wody w sadzie