w ,

Skutki nadmiaru wody w sadzie

foto: Przeszczepianie odmiany na stary pień - plusy i minusy

Podtopienia są najgroźniejsze dla plantacji każdego gatunku sadowniczego. Drzewa i krzewy gorzej znoszą zalanie w okresie pełnej aktywności metabolizmu (wiosna, lato). Zalanie zaburza stosunki wodno-powietrzne w glebie, uniemożliwiając korzeniom pobieranie tlenu. W efekcie korzenie zamierają, a rośliny wykazują niedobory składników pokarmowych. Obserwuje się chlorotyczne przebarwienia liści, świadczące o niedoborach azotu i magnezu.W zalanej glebie zachodzą procesy gnilne, uszczupla się populacja pożytecznej fauny glebowej.

Zapobieganie podtopieniom:

  • Lokalizowanie sadu w miejscu nie narażonym na okresowe zalania.
  • Przeprowadzenie odkrywki glebowej przed założeniem sadu.
  • Oglejenie i przebarwienia gleby świadczą o nieodpowiednich warunkach dla upraw wieloletnich.
  • W przypadku terenów zalewowych, konieczna jest sprawna melioracja.
  • Dbać o drożność drenów i regularnie czyścić rowy melioracyjne.

Postępowanie po zalaniu

Jak najszybciej odprowadzić nadmiar wody. Udrożnić meliorację, jeśli to ona jest przyczyną podtopienia. W razie potrzeby, skorzystać z pomocy strażaków i pomp. Po obniżeniu się poziomu wody, odorać rowek pługiem jednoskibowym wzdłuż rzędu roślin. Dokarmiać rośliny małymi dawkami składników mineralnych.

Ochrona owoców przed chorobami

W okresach wysokiej wilgotności wzrasta ryzyko porażenia owoców przez choroby. Ważne jest dokarmianie owoców wapniem, prawidłowa technika zbioru i selekcja. W przypadku jabłek i gruszek, nacisk należy położyć na zabezpieczenie przed chorobami przechowalniczymi. Do ochrony przedzbiorczej można wykorzystać zarejestrowane środki. W przypadku śliwek, do dłuższego przechowywania w chłodni kierować tylko owoce najwyższej jakości. Ryzyko psucia się owoców można ograniczyć, wykonując przed zbiorem opryski

Ochrona roślin przed chorobami

Na plantacjach po zbiorach należy prowadzić opryski zgodne z programem ochrony roślin. Szczególny nacisk należy położyć na choroby wpływające na kondycję roślin w przyszłym sezonie.

UDOSTĘPNIJ

Skutki zaniechania cięcia ręcznego korekcyjnego

Przeszczepianie odmiany na stary pień – plusy i minusy