w

Skala niekorzystnych zdarzeń meteorologicznych w okresie wczesnej wiosny 2024 r.

26 czerwca br. do Komisji Europejskiej złożony został wniosek Czesława Siekierskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie pomocy finansowej dla polskich producentów owoców i winogron w związku z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń meteorologicznych w okresie wczesnej wiosny 2024 r.

Sprzyjające wegetacji warunki pogodowe odnotowane w całej Polsce w marcu br., przyczyniły się do jej przyspieszenia. W rezultacie na wielu plantacjach drzew i krzewów owocowych oraz winorośli rośliny zaczęły kwitnąć oraz zawiązywać owoce. Niestety, pod koniec kwietnia tego roku na znacznym obszarze Polski wystąpiły nadzwyczajne przymrozki od -6 do -8°C (szczegółowe dane znajdują się na załączniku nr 1 i 2 mapy występowania przymrozków), które poraziły część sadów, plantacji owoców jagodowych i winnic, w regionach o największej koncentracji tych upraw. W maju br. wystąpiło kolejne zjawisko – gradobicie, które spowodowało straty w uprawach malin, porzeczek, truskawek oraz w sadach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco monitoruje dane przekazywane przez komisje do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej obejmujące straty w sadach, winnicach i na plantacjach owoców jagodowych.

Stosownie do wniosku pomoc finansowa udzielana byłaby na podstawie art. 221 rozporządzenia (UE) nr 1308/20131 i miałaby na celu zrekompensowanie strat poniesionych przez sadowników oraz producentów winogron, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń meteorologicznych porównywalnych do klęski żywiołowej.

Proces szacowania strat nie został zakończony, a o dalszym jego przebiegu oraz procesie uzyskiwania środków z rezerwy rolnej Unii Europejskiej będziemy informowali na bieżąco.

UDOSTĘPNIJ

Przymrozki i grad – polski wniosek do KE o środki unijne

Doradcy odpowiadają na najczęstsze pytania o choroby i szkodniki w sadach