w

Sadownicy nie mogą ubezpieczyć upraw przed przymrozkami…

Mimo niepewności prognoz pogody, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków tej wiosny. Sytuacja ta budzi niepokój sadowników, którzy obawiają się utraty nawet całego plonu.

Wczesne kwitnienie w tym roku jest wyjątkowe. Jest to najwcześniejsze kwitnienie od  wielu lat. Taka sytuacja stwarza ogromne ryzyko dla sadowników. Przymrozki w okresie kwitnienia mogą doprowadzić do utraty całego plonu, a nawet zniszczenia drzewiastych plantacji.

Problem z ubezpieczeniem upraw

Dodatkowym problemem jest kwestia ubezpieczenia upraw od przymrozków. Mimo dostępnych dopłat, firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać sadów przed przymrozkami. Sytuacja ta jest powtórzeniem problemów z 2021 roku, kiedy to niedostateczne dofinansowanie i krótki czas działania systemu ubezpieczeń doprowadziły do braku ubezpieczenia dla większości upraw.

Co dalej?

Sadownicy apelują do władz PZU i innych firm ubezpieczeniowych o wyjaśnienie sytuacji i podjęcie działań na rzecz ułatwienia ubezpieczenia upraw. Jednocześnie zwracają się do rządu o zapewnienie odpowiedniego dofinansowania i nadzór nad systemem ubezpieczeń.

Wczesne kwitnienie niesie ze sobą duże ryzyko dla sadowników. Brak możliwości ubezpieczenia upraw od przymrozków pogłębia ten problem i może doprowadzić do znacznych strat finansowych dla tej branży.

UDOSTĘPNIJ

Wyłącz grunty orne i otrzymaj dopłatę 563 złotych – nowy pomysły Brukseli

Refundacja dla producentów owoców jagodowych, która zrekompensuje poniesione nakłady przy prowadzeniu upraw