w

Refundacja dla producentów owoców jagodowych, która zrekompensuje poniesione nakłady przy prowadzeniu upraw

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 3.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia rekompensaty dla producentów owoców jagodowych za rok 2023.

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o wprowadzenia refundacji dla producentów owoców jagodowych, która zrekompensuje poniesione nakłady przy prowadzeniu upraw i bardzo niskie ceny skupu w 2023 roku.

Plantatorzy owoców jagodowych (malina, jeżyna, borówka, agrest, aronia, porzeczka, jagoda kamczacka, truskawka, poziomka) na początku roku 2023 zmierzyli się z rekordowo wysokimi kosztami utrzymania plantacji związanymi z ochroną roślin i nawożeniem, a poczynione inwestycje nie przyniosły zwrotu kosztów przez bardzo niskie ceny skupu. Producenci mieli trudności z pozyskaniem pracowników i niejednokrotnie decydowali się na pozostawienie owoców bez zbioru. Nakłady związane z pracą ręczną w uprawie owoców stanowią już ponad 50% kosztów bezpośrednich i stale rosną.

Na trudną sytuację w branży przyczynił się import owoców miękkich z Ukrainy, który zalał nasz krajowy rynek destabilizując ceny oraz spowodował trudności ze zbytem. Wnosimy o uruchomienie procedur związanych z zatrzymaniem napływu owoców jagodowych z Ukrainy i innych krajów spoza UK, który zabezpieczy ten rynek na przyszłe lata przed kryzysem braku opłacalności. Pragniemy zaznaczyć, że w Polska jest czołowym producentem i eksporterem owoców jagodowych w UE, a sam region Lubelszczyzny jest zagłębiem tych owoców. Obecnie producenci owoców żyją w niepewności bo brak rentowności może zmusić ich do usuwania plantacji, a tym samym doprowadzi do zubożenia gospodarstw, braku dochodów i zachwiania gospodarki rolno-spożywczej.

Zarząd LIR proponuje, aby nowa rekompensata była przyznana do areału uprawy, którą rolnik zadeklarował w roku 2023 we wniosku obszarowym, bez uwzględnienia plonu i przedstawiania faktur sprzedaży.

źródło: lir.lublin.pl

UDOSTĘPNIJ

Sadownicy nie mogą ubezpieczyć upraw przed przymrozkami…

Pogoda: nocami wróci niewielki mróz. Nie zabraknie opadów deszczu