w

Rolnicy nie powinni płacić za testy COVID-19 dla pracowników sezonowych!

W związku z opracowaniem i opublikowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny wytycznych i zaleceń dotyczących ułatwienia w przejeździe pracowników sezonowych do Polski i procedurą obciążenia rolników kosztami testów na obecność COVID-19 u pracowników sezonowych z zagranicy, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zwolnienie rolników z tych kosztów. 

Jaki jest koszt testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2? Rolnik płaci za pracowników na gospodarstwie…

Zgodnie wytycznymi po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie u wszystkich przybyłych pracowników wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia, czego  organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Z uzyskanych informacji wynika, że koszt takiego badania to ok. 540 zł. Ponadto istnieje możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt takiego badania również leży po stronie rolnika.

„Pragnę zauważyć, o czym Pan Minister doskonale wie, że specyfika prac sezonowych w rolnictwie wymaga w krótkim okresie czasu znacznego zwiększenia poziomu zatrudnienia (w przypadku zbioru truskawki jest to na przykład konieczność zatrudnienia jednorazowo do zbioru ok. 15 osób na 1 hektar plantacji). W obecnej sytuacji, oprócz kosztów zatrudnienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wykonanie testu pojedynczego czy podwójnego (możliwość wykonania kolejnego badania najwcześniej w 7 dniu kwarantanny) zwiększa rolnikowi bardzo znacznie i w bardzo krótkim odstępie czasu kosztu zatrudnienia takich pracowników. Tak skumulowanego kosztu wielu rolników nie jest w stanie udźwignąć. Należy zauważyć też, że w żadnej innej grupie zawodowej, nawet w wypadku zaleconych badań przesiewowych, nie obarcza się nikogo kosztami wykonania takich badań” – napisała w piśmie do Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas.

źródło: solidarnoscri.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Skrzyp polny w sadach

Susza, przymrozki i brak rąk do pracy! Maliszewski i Cybulak o problemach polskiego sadownictwa