w ,

Przed nami zimni ogrodnicy! Wyjaśniamy jak ochronić rośliny przed mrozem.

Ochrona roślin przed mrozem

Wiosenne przymrozki to temat dobrze znany w gospodarstwach nastawionych na produkcję roślinną. Dotyczy to zarówno specjalizacji warzywniczej, sadowniczej, jak i upraw roślin polowych, np. zbóż czy motylkowych. Problem ten jest na tyle dobrze znany, że w zasadzie co roku rolnicy spotykają się z jego negatywnymi konsekwencjami. Krótkotrwałe obniżenia temperatury w okresie wiosennym mogą mieć różne nasilenie, a w efekcie zakres szkód może być również zróżnicowany.

Czym są przymrozki?

Z przymrozkiem mamy do czynienia wtedy, gdy następuje spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 °C przy średniej dobowej temperaturze większej niż 0°C. Z uwagi na przyczynę ich powstawania dzieli się je na dwie grupy: adwekcyjne i radiacyjne. W pierwszym przypadku mowa o sytuacji, gdy zimne powietrze napływa na daną lokalizację. Cechą charakterystyczną jest występujący wówczas wiatr. Z kolei przymrozki radiacyjne powstają, gdy ciepło z podłoża oddawane jest do atmosfery. Takiemu zjawisku towarzyszy zwykle czyste niebo i brak wiatru. Nie jest to jedyny podział przymrozków. Ze względu na porę występowania rozróżnia się przymrozki: późne – występujące wiosną i wczesne – występujące jesienią. Biorąc pod uwagę wysokość na jakiej występują mówi się o przymrozkach przygruntowych – występujących 5 cm nad gruntem, a także wysokich – notowanych 200 cm nad gruntem. Koncentrując się z kolei na nasileniu wyróżnia się przymrozki: łagodne (od 0°C do -2°C), umiarkowane (od -2,1°C do -4°C), silne (od -4,1°C do -6°C), a także bardzo silne (poniżej -6,1°C).

Jak chronić rośliny przed przymrozkami?

Istnieje szereg rozwiązań, którymi można chronić rośliny przed nagłymi zmianami temperatury w okresie wiosennym:

  • W ramach działań profilaktycznych, jeśli jest to możliwe, warto wybrać takie stanowisko, które w mniejszym stopniu narażone na przymrozki. Dotyczy to np. lokowania gatunków wrażliwych na niskie temperatury oraz takich, które wcześniej zaczynają wegetację. Nie zaleca się sadzenia ich w zagłębieniach terenu. Warto szukać również lokacji osłoniętych.
  • Kolejny przykład działania profilaktycznego, to wybór odpowiednich odmian.
  • Nieoptymalne, czyli zbyt duże nawożenie azotem przy niedoborach potasu może być również czynnikiem wpływającym na kondycję roślin oraz ich odporność na niskie temperatury.
  • Jedną ze skutecznych metod ochrony roślin przed przymrozkami jest nawożenie roślin krzemem. Krzem bardzo pozytywnie wpływa na “wzmocnienie” rośliny i zwiększenie mrozoodporności. Potwierdzają to ostatnie badania przeprowadzone w uprawie ogórków, o których to badaniach piszemy niżej.

Inne stosowane w praktyce rozwiązania, to:

  • ogrzewanie zagrożonego obszaru
  • okrywanie upraw (np. specjalną agrowłókniną)
  • w sadach stosowane jest nawadnianie nadkoronowe
  • można również korzystać z wiatraków antyprzymrozkowych, które mieszają powietrze
  • innym rozwiązaniem jest zamgławianie termiczne

Krzem w walce z przymrozkami

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prof. dr. hab. Ewa Solarska przeprowadziła w marcu badania nad wykorzystaniem krzemu w uprawie ogórka. Jednym z ważniejszych testów było przeprowadzenie prób mrozoodporności. Wykazały one, że zastosowanie preparatów ZumSil, AdeSil oraz SiliTom powoduje tolerancję temperatury -4 °C przez 3 godziny. Badania przeprowadzono stosując zróżnicowane dawkowanie poszczególnych preparatów, preparatów porównawczych oraz kontroli.

Ochrona roślin przed mrozem – stosowanie krzemu organicznego. Fot. akademiakrzemu.pl

Ochrona roślin przed mrozem – stosowanie krzemu organicznego. Fot. akademiakrzemu.pl

Trzeba tutaj zaznaczyć, że preparaty oznaczone jako “standard” były w trakcie badań zastosowane w dawce zalecanej przez producenta. Zalecana dawka ZumSilu wynosi 0,5 l/ha. Zalecana jednorazowa dawka AdeSilu dla upraw sadowniczych wynosi 10-15 kg/ha, natomiast dla warzyw to jest ok. 10 kg/ha. Zatem zastosowana w doświadczeniu dawka 7,5 kg/ha jest znacznie niższa niż zalecana, a i tak efekt jest pozytywny. Zalecana dawka SiliTomu to 7,5 kg/ha.

zródło: https://www.pgagro.com/

Stymulacja jabłoni przed kwitnieniem – komunikat sadowniczy dr inż. Jan Golba

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Stymulacja jabłoni przed kwitnieniem – komunikat sadowniczy dr inż. Jan Golba

Burzliwa dyskusja na temat: Ile płacić rwaczom za zbiór truskawek.