w

Propozycja Komisji Europejskiej: Mniej biurokracji w rolnictwie

 

Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję zmiany sposobu monitorowania wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w państwach członkowskich. Zgodnie z dotychczasowymi planami, od 2027 roku 70% kontroli miało się odbywać z wykorzystaniem geotagowanych zdjęć.

Projekt regulacji, opublikowany w czwartek (11 czerwca) ma ułatwić wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej i jest omawiany z państwami członkowskimi oraz w ramach publicznych konsultacji do 9 lipca.

Komisja chce złagodzić wymagania dotyczące stosowania geotagowanych zdjęć do oceny, czy gospodarstwa spełniają wymagania do wypłaty płatności bezpośrednich.

Rozporządzenie wykonawcze z 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby 70 proc. monitorowania działalności rolniczej odbywała się od 2027 r. z wykorzystaniem geotagowanych zdjęć. To krok mający na celu modernizację WPR.

Państwa członkowskie muszą we własnym zakresie opracować mobilne systemy zbierania danych. Według nowej propozycji geotagowane zdjęcia nie powinny jednak być traktowane priorytetowo „w porównaniu do innych danych o co najmniej takiej samej wartości”. Propozycja przewiduje więc obniżenie 70-procentowego progu ustalonego na 2027 rok.

„Doświadczenie zebrane w pierwszym roku wdrażania systemu monitorowania terenu i trudności, które sygnalizowała społeczność rolnicza pokazują, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności w wykorzystywaniu i przetwarzaniu geotagowanych zdjęć”, napisała KE w dokumencie.

Inne, bardziej tradycyjne metody weryfikacji dostosowania się przez gospodarstwa do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej, aby otrzymać płatności bezpośrednie, to głównie wizytacje powołanych do tego celu komisji.

Zmiana odpowiedzią na oczekiwania rolników

Nowa propozycja KE to odpowiedź na skargi rolników na nadmierną biurokrację, która była jedną z przyczyn protestów w ostatnich miesiącach.

Geotagowane zdjęcia miały w założeniu ułatwić rolnikom pracę. Mogliby oni bowiem dostarczać informacje o swojej działalności przez aplikację w smartfonie i tym samym uniknąć konieczności wizyty w urzędzie.

Wielu rolników i część państw UE ma jednak zastrzeżenia co do nowego systemu.

W sondażu przeprowadzonym w marcu przez Komisję Europejską 26 proc. ankietowanych rolników stwierdziło, że ma problemy z wykorzystywaniem geotagowanych zdjęć. Ich zdaniem jest to metoda czasochłonna i wciąż wadliwa. Połowa rolników przyznała zaś, że w ogóle do tej pory z niej nie korzystało.

Uproszczenie wymagań dotyczących wdrażania geotagowania zdjęć było także jednym z postulatów państw UE dotyczących WPR, przedstawionych w lutym.

Opublikowana w czwartek propozycja została przedstawiona ministrom rolnictwa na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) 5 czerwca.

Po zakończeniu czterotygodniowych konsultacji Komisja przedłoży unijnym państwom zmiany do zatwierdzenia na spotkaniu w połowie lipca.

źródło: euroactiv.pl

UDOSTĘPNIJ

Mepanipirym – znika kolejna substancja!

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku: co to oznacza?