Produkcja malin, eksport, import za 2018 rok.

PRODUKCJA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wielkość produkcji malin (łącznie z jeżyną bezkolcową) w Polsce w 2018 r.wyniosła około 115,6 tys. ton, co oznaczało wzrost o 10,7% w porównaniu do 2017 r. (104,5 tys. ton). Powierzchnia uprawy malin w Polsce wynosi ponad 29 tys. ha. Według danych FAO (za 2017r.), Polska jest na 5 miejscu w rankingu największych na świecie producentów malin i na 3 miejscu w Europie (po Rosji i Serbii).

EKSPORT

W 2018 r. wolumen eksportu świeżych malin wyniósł  11,1 tys. ton, a jego wartość – 15,9 mln EUR. W porównaniu do 2017 roku. W porównaniu do 2017 roku (biorąc pod uwagę ilość) eksport był większy o 2,8%. Odbiorcą świeżych malin były prawie w całości wyłącznie państwa UE, do których wyeksportowano (wg masy) 99,6% całej zagranicznej sprzedaży. Największymi odbiorcami świeżych malin były: Niemcy (53%), Holandia (20%), Belgia (10%), Austria (7,9%) oraz Włochy (2,1%). Spośród państw spoza UE, odbiorcami niewielkiej ilości malin była Ukraina oraz Białoruś.
Zdecydowanie więcej niż świeżych malin eksportuje się z Polski malin zamrożonych. Wolumen eksportu ogółem malin zamrożonych w 2018 r. wyniósł 48,8 tys. ton (ok. 75,2 mln EUR), z czego ponad 90% (tj. około 45 tys. ton) stanowił eksport do państw UE. Głównymi odbiorcami malin zamrożonych w 2018 r. były: Niemcy (35%), Belgia (12%), Holandia (11%), Francja (8,3%), Wielka Brytania (7,6%), Szwecja (6,1%) oraz Dania (3,3%).

IMPORT

W 2018r. wolumen importu świeżych malin wyniósł jedynie 1,8  tys. ton i w porównaniu do 2017 roku był mniejszy o około 17%, a jego wartość wyniosła blisko 8,0 mln EUR. Nieco więcej niż połowa świeżych malin do Polski trafiała z państw spoza UE, w tym głównie z Ukrainy (42%), Mołdowy (21%) oraz Maroka (2,4%). Spośród państw UE najwięcej tych owoców trafiło do Polski z Holandii, Hiszpanii i Niemiec.
Znacznie więcej, niż świeżych malin, importuje się do Polski malin zamrożonych. Wolumen importu ogółem malin zamrożonych w 2018 r. wyniósł 15,5 tys. ton (ok. 23,5 mln EUR), z czego prawie 90% (13,6 tys. ton) stanowił import z państw spoza UE. Głównymi dostawcami na polski rynek malin zamrożonych były (w 2018 r.): Ukraina (52%) i Serbia (29%). Ponadto, mniejsze ilości importowano również z Bośni i Hercegowiny, Chile, Niemiec oraz Hiszpanii.
UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.