w

Pomoc finansowa dla gospodarstw ze stratami w gospodarstwie

W związku z trwającym do dnia 15 marca 2024 r. naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowanej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z interwencją w poniższych sprawach:

1. Kłopot z pozyskaniem dokumentu końcowego z aplikacji potwierdzającego suszę w gospodarstwie rolnym

Po zalogowaniu się do aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą -Rolnik, który w kampanii 2023 zgłosił szkodę suszową w wyznaczonym terminie – w chwili obecnej nie ma możliwości pobrania dokumentu końcowego, czyli Protokołu lub Kalkulacji oszacowania szkód, ponieważ przy jego zgłoszeniu jest komunika – W EDYCJI.
Błąd w działaniu aplikacji, niezależny od beneficjenta.

2. Prośba o wydłużenie czasu na dostarczenie dokumentów (załączników) do Biur Powiatowych ARiMR
Rolnicy, którzy nie mogą pobrać z aplikacji ww. dokumentów – wymaganych jako obowiązkowy załącznik do wniosku o pomoc finansową obawiają się, ze ich wnioski zostaną nie nierozpatrzone lub odrzucone z powodu przekroczenia czasu na ich dostarczenie do Biura Powiatowego ARiMR.
Niedostarczenie w terminie protokołu/kalkulacji nie wynika ze złej woli rolnika, czy zniszczenia dokumentu, ale z błędów w działaniu aplikacji, czyli przyczyn niezależnych od beneficjenta.

3. Prośba o zgodę, aby zaakceptować / dopuścić inny dokument potwierdzający susze w gospodarstwie rolnym
Rolnicy proponują, aby został dopuszczony jako potwierdzenie wystąpienia suszy w gospodarstwie rolnym – raport strat – sporządzony przez Komisję gminną powołaną przez Wojewodę w kampanii 2023 i dopuszczą również do szacowania suszy w gospodarstwie u rolnika.
Dopuszczenie byłoby czasowe do momentu usunięcia błędu w aplikacji.

4. Sumowanie procentów strat
Rolnicy zwracają się o podjęcie działań, aby w przyszłości możliwe było sumowanie procentów strat w produkcji roślinnej z dwóch protokołów – suszowego i protokołu oszacowania szkody spowodowanych przez inne zjawiska atmosferyczne.

Otwarty ww. nabór wniosków o pomoc finansową pokazał jednoznacznie, iż gospodarstwa w ostatnim czasie (roku 2023) nie tylko borykają się z suszą, ale również doświadczają np. gradobicia, deszczu nawalnego czy przymrozków wiosennych.
Szkody mogą być zgłoszone przez rolnika, szacowane i potwierdzone w Protokole szacowania szkód w gospodarstwie.
Niestety przy naborze wniosku o pomoc finansową dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – nie dopuszcza się sumowania strat z protokołu „suszowego i protokołu dot. innych zjawisk. Rolnik może wnioskować o wsparcie w oparciu tylko o jeden protokół.
Prezes KRIR zawnioskował o zmianę w przepisach prawnych i dopuszczenie sumowania procentów strat, ponieważ szkoda dotyczy tego samego gospodarstwa i jego produkcji roślinnej. Takie rozwiązanie wydaje się spójnym i logicznym procesem, które obrazuje wielkość szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w gospodarstwie rolnym.

 

UDOSTĘPNIJ

Apel Rolników do Rządu o uszczelnienie granicy – stanowisko Ministerstwa Finansów

Pierwszy dzień wiosny i poranek poniżej -4 stopni Celsjusza