w

Otwarcie rynku Wietnamu dla borówki z Polski

Omówienie stanu i perspektyw rozwoju współpracy państw w sektorze rolnym było celem spotkania sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego z polsko-wietnamską grupą parlamentarną. W spotkaniu uczestniczył ambasador Wietnamu w Polsce Nguyen Hung oraz przedstawiciele polskiej branży rolno-spożywczej.

Polsko-wietnamskie relacje w dziedzinie rolnictwa

Wiceminister Lech Kołakowski podziękował ambasadorowi Nguyen Hung za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój relacji dwustronnych. Podkreślił, że Wietnam jest strategicznym partnerem dla Polski w sprawach gospodarczych, w tym w zakresie wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi.

Wiceszef polskiego resortu rolnictwa przedstawił stan dwustronnej współpracy w sektorze rolnym, odnotowując pozytywne efekty I posiedzenia polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa w Wietnamie, w czerwcu 2022 r. W wyniku tych rozmów w październiku 2022 r. odbył się audyt w sektorze wołowiny oraz mięsa z gęsi i kaczek.

Prowadzimy również intensywne uzgodnienia w zakresie otwarcia rynku Wietnamu dla borówki z Polski.

Perspektywy rozwoju współpracy polsko-wietnamskiej

Sekretarz stanu zauważył, że istnieją duże możliwości rozwoju relacji z Wietnamem w zakresie naukowo-badawczym. Wszystkie aspekty współpracy będą szczegółowo omawiane podczas II spotkania polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa, które ma się odbyć w nadchodzącym roku w Polsce.

Odnosząc się do słów wiceministra Lecha Kołakowskiego, ambasador Nguyen Hung potwierdził dobry i konstruktywny dialog w sektorze rolnym między Polską a Wietnamem. Strona wietnamska wyraziła wolę i zainteresowanie wzmacnianiem współpracy na wszystkich szczeblach. Za szczególnie wskazane uznała inicjatywy na rzecz rozwoju kontaktów biznesowych i udział przedsiębiorców obydwu krajów w wydarzeniach targowo-wystawienniczych.

Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi z Wietnamem

Jak wskazał sekretarz stanu, wszystkie wymienione działania mają na celu niwelowanie ujemnego salda wymiany handlowej towarami rolnymi z Wietnamem.

Obecnie Wietnam jest jednym z najważniejszych odbiorców polskiej żywności w Azji Południowo-Wschodniej. Oferty eksportowe naszych krajów uzupełniają się, a nie konkurują ze sobą. Potencjał wzajemnych obrotów pozostaje jednak nie w pełni wykorzystany. Dlatego zależy nam na podejmowaniu wszelkich działań pozwalających na równoważenie wyników dwustronnego handlu. Liczymy także na aktywność przedsiębiorców – podkreślił wiceminister Kołakowski.

W 2021 r. eksport towarów rolno-spożywczych do Wietnamu osiągnął wartość 143 mln euro. W ubiegłym roku eksportowaliśmy głównie: filety rybne i inne mięso rybie, grysiki i granulki z mięsa, podrobów i ryb, mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone oraz mąki.

  • źródło: gov.pl
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sadownicy znad Jeziora Bodeńskiego: mamy jabłka zgodne z zapotrzebowaniem rynku

Mikrobiogazownie rolnicze sposobem na samowystarczalność energetyczną gospodarstwa