w ,

Organizacje producentów owoców i warzyw mają czas do 30 dni na zgłoszenie do ARiMR szkód w uprawach spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

foto: Youtube GSTK Tomasz K.

Organizacje producentów owoców i warzyw: siła wyższa – dochowaj terminu zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi

ARiMR przypomina, że w przypadku gdy w gospodarstwach członków organizacji producentów owoców i warzyw wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zaistniałymi w ostatnich tygodniach, w postaci przymrozków wiosennych, istnieje możliwość zakwalifikowania takiego zdarzenia jako przejawu siły wyższej.

Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w takim przypadku jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w ciągu 30 dni roboczych od dnia, w którym siła wyższa miała miejsce oraz właściwe udokumentowanie przez organizację producentów przypadków związanych z ujemnymi skutkami panujących warunków atmosferycznych. Z przedstawionych przez organizację dokumentów powinna wprost wynikać informacja o wielkości plonów, które nie zostały uzyskane w związku z zaistnieniem siły wyższej.

źródło: gov.pl – ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Rozpoczęło się szacowanie strat. Powołano komisje, które odwiedzają gospodarstwa i spisują protokoły.

Nadchodzące ocieplenie, doprowadzi do spadku cen truskawek – informuje Maciej Kmera, ekspert rynku Bronisze.