w

Obywatele Ukrainy pracowali na czarno przy produkcji soków!

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w ramach przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia ujawnili i zatrzymali dwóch cudzoziemców pracujących „na czarno”. Konsekwencje za naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poniesie także ich pracodawca.

16 lutego 2021 roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli ujawnili w jednej tłoczni soków owocowych w powiecie grójeckim dwóch obywateli Ukrainy w wieku 50 i 57 lat. Mężczyźni byli zatrudnieni w charakterze pracowników przy produkcji soków i napojów owocowo – warzywnych. Jak wykazał wynik kontroli, Ukraińcy pracowali nielegalnie, bo pracodawca nie dopełnił formalności przy ich zatrudnieniu – nie zawarł na piśmie z mężczyznami umów o pracę, ani też nie wpisał ich do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Przez to, że cudzoziemcy pracowali bez wymaganych zezwoleń naruszyli przepisy Ustawy o cudzoziemcach, za co zostali zobowiązani do powrotu w terminie 30 dni z zakazem wjazdu na terytorium RP na okres 1 roku, ukarano ich również mandatami karnymi.

Wobec właściciela wytwórni, który zatrudniał mężczyzn „na czarno”, wszczęto postępowanie wyjaśniające, które prawdopodobnie zakończy się skierowaniem sprawy do sądu rejonowego o jego ukaranie. W tym przypadku, pracodawcy za naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może grozić kara grzywny w kwocie od 1 000 do 30 000 złotych.

Źródło: nadwislanski.strazgraniczna.pl

UDOSTĘPNIJ

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Minister Grzegorz Puda zaprzecza zmianom w ustawie o KRUS!

Szef resortu podsumował zakończenie I etapu konsultacji Planu Strategicznego dla Polski