w ,

Nawadnianie – więcej czasu na złożenie wniosków

FOTO: istockphoto

Termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie – został wydłużony o miesiąc. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje dokumenty do 27 czerwca br.

Można wnioskować o wsparcie w dwóch obszarach jednocześnie. Dokumenty można złożyć osobiście w placówce ARiMR, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas, w ramach wszystkich naborów na „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowanych z budżetu PROW na lata 2014–2020, umowy podpisało 42,5 tys. rolników, którzy otrzymali blisko 6 mld zł.

Wsparcie na inwestycje w nawadnianie – zasady

  • Wsparcie jest skierowane do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
  • Przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA.
  • Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
  • Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
  • Wsparcie można otrzymać na: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.
  • Dofinansowanie obejmuje także koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.
  • Maksymalna kwota pomocy, którą można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł.
  • Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych.
  • Standardowo wsparcie wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Największym problemem są wysokie ceny środków produkcji, szczególnie nawozów

Czwartek na Broniszach: szał na truskawki i nowalijki