w ,

Nasilił się proceder nielegalnej sprzedaży sadzonek gatunków sadowniczych

W ostatnich tygodniach – podobnie jak w roku poprzednim – nasilił się proceder nielegalnej sprzedaży sadzonek gatunków sadowniczych. Po sezonie na truskawki, przyszedł czas zainteresowania maliną i porzeczką czarną. Instytut Ogrodnictwa – PIB jako hodowca i właściciel odmian prawnie chronionych od miesięcy prowadzi szerokozakrojoną akcję walki z nielegalnym rozmnażaniem i sprzedażą sadzonek bez licencji.

Systematycznie śledzimy wpisy i oferty sprzedaży sadzonek truskawki, porzeczki czarnej
i maliny na portalach aukcyjnych, w ogłoszeniach na portalach lokalnych i na facebooku.

Trzeba powiedzieć, że nielegalny handel kwitnie.

Co gorsza część sprzedających nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, iż ich działalność jest nielegalna – przekazuje dr hab. Agnieszka Masny, kierownik Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych IO-PIB. Wszystkie naruszenia są zgłaszane do prokuratury. W toku mamy już szereg postępowań. Musimy reagować na każdą próbę nielegalnej sprzedaży naszych licencjonowanych odmian, gdyż w przeciwnym razie narażalibyśmy na straty naszych licencjobiorców – dodaje.

Jak informuje dalej A. Masny, większość odmian roślin hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 213). Zgodnie z art. 21 ustawy następujące działania w odniesieniu do materiału siewnego (materiału szkółkarskiego) odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagają zgody hodowcy: wytwarzanie lub rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, sprzedaż, lub inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie.

W związku z tym, że istnieje możliwość zgłoszenia do ochrony odmian roślin na terytorium całej Unii Europejskiej, Instytut Ogrodnictwa – PIB w odniesieniu do odmian porzeczki czarnej TIBEN, TISEL, TINES, ORES, RUBEN, GOFERT, POLARES i TIHOPE, odmiany maliny POLKA, POEMAT, POLONEZ, RADZIEJOWA, SOKOLICA, odmian truskawki GRANDAROSA, PINK ROSA, jak również w odniesieniu do odmiany jabłoni LIGOLINA oraz podkładki dla jabłoni P67 uzyskał ochronę prawną skuteczną na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej w postaci wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany. Ochrona prawna dla w/w odmian roślin została przyznana przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin z siedzibą w Angers (CPVO) we Francji.

Przypominamy jednocześnie, że na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, kto narusza wyłączne prawo do odmiany, np. poprzez rozmnażanie materiału siewnego odmiany chronionej bez zgody hodowcy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Obokdrogi karnej, hodowca ma możliwość dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej na podstawie art. 36 a i n. ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem licencji na reprodukcję i rozpowszechnianie odmian roślin sadowniczych, których właścicielem i hodowcą jest Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, wszelkich informacji udziela Kierownik Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pani dr hab. Agnieszka Masny (prof. IO), tel. 46 834 52 73, e-mail:[email protected]

źródło: Instytut Ogrodnictwa – PIB

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Włoscy sadownicy za jabłka odmiany Golden Delicious otrzymują 3 zł/kg!

Sytuacja na rynku nawozów staje się bardzo trudna. Niezbędny jest powrót do szerszego wykorzystania obornika