w

MRiRW nie pomoże sadownikom w sprawie ubezpieczeń od ryzyka przymrozków i gradu?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo  Związku Sadowników RP informuje:


„iż zgodnie z uzyskanymi informacjami w trybie roboczym od zakładów ubezpieczeń, zawieranie umów w bieżącym roku rozpoczęło się około 15 marca. W swojej ofercie zakłady oferują również ubezpieczenie od ryzyka przymrozków wiosennych oraz gradu.”

„..ochroną ubezpieczeniową od przymrozków wiosennych objęte są uprawy rolne w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Jednakże należy mieć na uwadze, że z ww. ustawy wynika również, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za to ryzyko następuje po 14 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia. Natomiast umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia gradu można zawierać w zakładach ubezpieczeń przez cały rok.(..) Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy z dnia 7 lipca o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przypadku, gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia takiej umowy w co najmniej 2 zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat – nie stosuje się przepisów o wnoszeniu opłaty za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia.,”

Cała treść odpowiedzi  oraz pismo ZSRP dostępne w załączniku:

zródło: https://www.polskiesadownictwo.pl/index.php/pages/item/1598-odpowiedz-mrirw-na-pismo-dot-braku-mozliwosci-ubezpieczenia-upraw

Duże straty po przymrozkach. Sadownicy nie wnioskują o wsparcie

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny jabłek, truskawek i borówek w sklepach.

Szokująca cena czereśni – 163 zł/kg!