w ,

Możliwość zastosowania nawozów na polach już od 15 lutego?

W związku ze zmianami klimatycznymi i łagodnymi oraz krótszymi zimami,  Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian w przepisach dających opcje zastosowania nawozów w uzależnieniu od warunków atmosferycznych, a nie jak to jest obecnie warunkowane sztywnymi terminami.

Poniżej pełna treść wystąpienia:

Szanowny Panie Ministrze!

W związku ze zmianami klimatycznymi i łagodnymi, oraz krótszymi zimami zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie zmian w przepisach umożliwiających możliwość zastosowania nawozów na polach już od 15 lutego, podobnie jak to miało miejsce w roku 2020.

Proponuję, aby skonstruować tak przepisy aby, nie było konieczności każdorazowo podejmowania decyzji, tylko aby rolnik w zależności od sytuacji pogodowej mógł podjąć decyzję, co do nawożenia. Chodzi o to, aby zasad nie określały sztywne terminy, tylko warunki pogodowe.

Analizując zapisy dyrektywy 91/676/EWG (tzw. dyrektywa azotanowa) jak i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,  które  przewidując m.in. możliwość zachodzenia zmian w przyrodzie, w tym zmian klimatycznych, a także dokonujący się postęp w rolnictwie i branży nawozowej wprowadziły obowiązek cyklicznego przeglądu i aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, zwanego programem azotanowym, dając możliwość dostosowania do aktualnych warunków atmosferycznych.

Termin zastosowania tzw. startowej dawki azotu na wiosnę jest bardzo ważny z punktu widzenia agrotechniki i prawidłowego rozwoju roślin. Wiosną, rośliny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Szybkie i prawidłowe zastosowanie pierwszej dawki azotu ma na celu pobudzenie roślin do krzewienia, uzyskanie dużej liczby kwiatków i kłosków w różnicującym się zawiązku kłosa, a w konsekwencji optymalnej obsady źdźbeł kłosonośnych na jednostce powierzchni. Dawka startowa w zbożach ozimych decyduje więc o ich plonowaniu.

W przypadku rzepaku pierwsza dawka azotu powinna zostać dostarczona wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji rzepaku. Takie działanie wspomaga pobranie i efektywność azotu z gleby, wpływa na szereg procesów biochemicznych zachodzących w roślinie oraz zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki. Jest to szczególnie ważne po zimie, kiedy rośliny muszą się odbudować. Pierwsza, uderzeniowa aplikacja azotu powinna być zgodna z zasadą: nawóz czeka na roślinę, a nie odwrotnie.

Aktualnie panujące temperatury są sygnałem dla ozimin i rozet rzepakowych do wznowienia wegetacji. W warunkach Polski przyjmuje się, że początek prac polowych – wiosenne ruszenie wegetacji ozimin – występuje, gdy mierzona na głębokości 10 cm średnia dobowa temperatura gleby wynosi minimum 2,5ºC. W takich warunkach niezbędne jest zastosowanie wiosennej startowej dawki azotu.

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za wczesnym zastosowaniem azotu jest uwilgotnienie gleby, które wczesną wiosną jest na wystarczającym poziomie, co jest ważne z punktu widzenia obecnych zmian klimatycznych. Rośliny mając potrzebne składniki pokarmowe i dostępność wody wykształcają prawidłowe mechanizmy plonotwórcze, szybciej się rozwijają i dają nadzieję na dobre plony. Zgodnie z globalnymi długoterminowymi modelami pogodowymi (amerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi) oraz modelami regionalnymi opracowywanymi w IMGW-PIB, pogoda na najbliższe miesiące tj. od lutego do maja będzie w przewadze łagodna, a ilość opadów ma być mniejsza niż zwykle, w związku z czym w miesiącach lutym, marcu i kwietniu nie będzie możliwości zmagazynowania przez ekosystemy wody. Również średnia temperatura prognozowana jest jako wyższa.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

 

Prezes

Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(-)Piotr Walkowski

źródło: wir.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skrzynka do zbioru jabłek? Ilu sadowników korzysta z drewnianych skrzynek?

Jakie odmiany jabłoni mają zamiar sadzić sadownicy w obecnym sezonie? Odpowiedź jest zaskakująca!