w ,

„Młody rolnik” na rok 2024 – najważniejsze informacje

foto: istockphoto

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Młody rolnik” na rok 2024 ruszy w czerwcu i potrwa do sierpnia. Maksymalna kwota premii to 200 tys. zł, a mogą o nią ubiegać się osoby do 40 roku życia, które nie korzystały wcześniej z tego programu. Nowością jest brak możliwości odwołania się do prezesa ARiMR od negatywnej decyzji agencji. W takim przypadku jedyną opcją pozostaje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Oto najważniejsze informacje dla rolników, którzy chcą ubiegać się o premię:

Kto może ubiegać się o premię?

 • osoby do 40 roku życia (nieskończone 41 lat)
 • osoby, które nie korzystały wcześniej z programu „Młody rolnik”
 • osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku (lub planują to zrobić w ciągu następnych 12 miesięcy)

Jak złożyć wniosek?

 • Wnioski należy składać elektronicznie przez system ARIMR.
 • Do złożenia wniosku niezbędny jest nadany numer potencjalnego beneficjenta lub numer ewidencyjny producenta.
 • Należy przygotować biznesplan.

Kiedy można spodziewać się pieniędzy?

 • Podpisanie umowy powinno nastąpić do końca 2024 roku.
 • Wypłata środków nastąpi w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.
 • Oznacza to, że na pieniądze można czekać nawet półtora roku od zakończenia naboru.

Młody rolnik a dopłaty bezpośrednie:

 • Kandydat do premii nie musi być posiadaczem gruntów rolnych w momencie składania wniosku.
 • Dopłaty bezpośrednie przysługują osobie lub podmiotowi, który jest właścicielem gruntu rolnego na dzień 31 maja 2024 r.
 • W przypadku nabycia gruntów po 31 maja, o dopłaty na te grunty występuje poprzedni właściciel.
 • Dopiero w kolejnym roku nowy właściciel może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie i premię dla młodego rolnika.

Ważne zmiany:

 • Po raz pierwszy od 20 lat premia nie będzie przyznawana na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Oznacza to brak możliwości odwołania do prezesa ARiMR od negatywnej decyzji agencji.
 • W przypadku negatywnej decyzji, jedyną opcją jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Więcej informacji:

Pamiętaj!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do skorzystania z pomocy doradców. Szczególnie pomocna może okazać się w przypadku skomplikowanych procedur lub wątpliwości dotyczących wniosku.

UDOSTĘPNIJ

Koszty przechowywania wciąż nie są w pełni pokrywane przez obecne ceny

Ceny koncentratu soku jabłkowego rosną!